Közérdekű 2018. szeptember 10. • Lejárt
Téli rezsicsökkentés

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat (továbbiakban: Korm. határozat) alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A Korm. határozat alapján a támogatás megállapítása érdekében háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatához.

A benyújtás határideje legkésőbb 2018. október 15. napja, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már lakossági földgázfogyasztóként vagy távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztóként árkompenzáció jóváírásban részesült.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A támogatás elnyeréséhez a szükséges igénylőlapok beszerezhetőek és egyben be is nyújthatóak Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának alábbi ügyfélszolgálatain ügyfélfogadási időben:

Ügyfélfogadási rend:

Központi Ügyfélszolgálat Miskolc, Városház tér 8.

Hétfő:         8.00-16.00

Kedd:         8.00-16.00

Szerda:       8.00-17.30

Csütörtök:   8.00-16.00

Péntek:       8.00-12.00

 

Lakosságszolgálati Főosztály Szociális Osztályának Ügyfélszolgálata Miskolc, Petőfi u. 39.

Hétfő, Csütörtök: 8.00-16.00

Kedd: az ügyfélfogadás szünetel

Szerda:             8.00-17.30

Péntek:            8.00-12.00

 

Avasi lakótelep 3524 Miskolc, Klapka György utca 15-17.

2018. szeptember 5.   8.00-17.30

2018. szeptember 19. 8.00-17.30

2018. október 3.        8.00-17.30

 

Bükkszentlászló 3510 Miskolc, Fő utca Közösségi Ház

2018. szeptember 12. 8.00-17.30

2018. október 10.      8.00-17.30

 

Diósgyőri lakótelep 3534 Miskolc, Árpád utca 4.

2018. szeptember 5.   8.00-17.30

2018. szeptember 19. 8.00-17.30

2018. október 3.        8.00-17.30

 

Martin-kertváros 3528 Miskolc, Kisfaludy utca 39-41.

2018. szeptember 12. 8.00-17.30

2018. október 10.      8.00-17.30

 

Pereces 3518 Miskolc, Faller utca 9.

2018. szeptember 12. 8.00-17.30

2018. október 10.      8.00-17.30

 

Szentpéteri kapui lakótelep 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 66.

2018. szeptember 12. 8.00-17.30

2018. október 10.      8.00-17.30

 

Szirma 3521 Miskolc, Erkel Ferenc utca 47.

2018. szeptember 12. 8.00-17.30

2018. október 10.      8.00-17.30

 

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok a csatolmányoknál letölthetőek

Csatolmányok