Közérdekű 2023. május 17.
Tájékoztató a 2022/2023. tanév nyári szünidei gyermekétkeztetésről

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Fentiekre tekintettel Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022/2023. tanévben, a nyári szünidei gyermekétkeztetést – Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének 92/2023.(V.10.) számú határozata alapján a nyári szünet ideje alatt 2023. június 19-től 2023. augusztus 16-ig –  43 munkanapon – 11.00 óra és 12.30 óra között biztosítja az alábbi kiosztási helyszíneken:

  1. Avastetői Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3524 Miskolc, Pattantyús Á. G. utca 2.
  2. Belvárosi Konyha (volt központi leánykollégium) 3525 Miskolc, Palóczy utca 1.
  3. Könyves Kálmán Általános Iskola 3534 Miskolc, Könyves K. utca 2.
  4. Petőfi Sándor Fiúkollégium 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. utca 33.

Az étkeztetés igényléséhez szükséges nyilatkozat nyomtatvány és a tájékoztató levél a hatályos jogszabálynak megfelelően a jogosultak részére eljuttatásra került. Amennyiben azt valamilyen oknál fogva mégsem kapták kézhez, vagy a jogosultság ezután keletkezett, a nyilatkozat nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán - 3525 Miskolc, Városház tér 8. szám - elérhető.

A nyilatkozatok kitöltéséhez segítséget a család és gyermekjóléti szolgálat nyújt a jogosultak személyes felkeresésével.

Felhívjuk a szülők/törvényes képviselők figyelmét arra, hogy a kitöltött nyilatkozatot (nyilatkozatokat) a családsegítőkön keresztül, postai úton a Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályának (3525 Miskolc, Városház tér 8. szám) címezve, e-mailben a szoc@miskolc.hu címre, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatára juttathatják vissza.

A nyilatkozatok a nyári szünidő alatt is folyamatosan, de legkésőbb 2023. augusztus 10. napjáig benyújthatóak.