Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2020. augusztus 17.
Tájékoztató a 2020. II. félévi adófizetési kötelezettségekről és adószámla kivonatról

A helyi adók (építmények utáni építményadó, az iparűzési adóelőleg, valamint a gépjárműadó második félévre esedékes összegeit 2020. szeptember 15-ig fizethetik meg az adózók pótlékmentesen.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztálya részéről postai úton, és – az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók részére – elektronikus úton (ügyfélkapura és cégkapura) megküldésre kerültek 2020. augusztus 24. napi állapot szerint azok az értesítések, amelyek a 2020. szeptember 15-ig, valamint a 2020. II. félévben esedékessé váló fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan adnak tájékoztatást.

A kiküldött adószámla kivonat az önkormányzati adóhatóság által vezetett, az adózói fizetési kötelezettség, valamint az azokkal összefüggő pénzforgalom tételes, illetve egyenleg szintű kimutatására szolgál építményadó, helyi iparűzési adó és gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintően, valamint az 1.000.-Ft-ot meghaladó fizetési kötelezettségeket, és lejárt esedékességű tartozásokat tartalmazza.

Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy Önkormányzati Adóhatóságunk részéről az adófizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos Adószámla kivonatok elkészítése, majd előállításra történő átadása az ASP rendszerről szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek megfelelően, a helyi adóhatósági feladatok támogatását végző központi informatikai szolgáltatást nyújtó ASP.ADÓ szakrendszeren keresztül történt. Az önkormányzati adóhatóságoknál jelentkező feladatellátás egyidejűsége miatt a szakrendszer leterheltsége megnőtt, amely az Adó Osztálytól független körülményként bizonyos esetekben az Adószámla kivonatokban jelentkező formai, alaki hibát idézhetett elő.

Az értesítő tartalmát, a fizetési kötelezettségek és az összegek részletezését, a számlaegyenleget és a 2020.09.15. napjáig, illetve 2020. II. félévben pótlékmentesen fizethető összegeket a megjelenítésben előfordulható hiba nem érinti.  

A fizetési kötelezettségeket az egyenlegértesítőben megadott számlákra és számlaszámokra kell megfizetni az érintett adózóknak. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon – elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

Lehetőség nyílik az Adó Osztály központi ügyfélszolgálatán – Miskolc, Városház tér 8. szám alatt – bankkártyával történő fizetésre is.

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletével a helyi iparűzési adóra vonatkozó törvényi szabályokhoz képest az adózók számára lényegesen kedvezőbb anyagi és eljárásjogi rendelkezéseket fogalmazott meg.

Éves és soron kívüli adóbevallás-benyújtás esetén a Korm.rendelet lehetővé teszi az iparűzési adó alanya számára, hogy ha az éves és a soron kívüli helyi iparűzési adóbevallási kötelezettsége a Korm. rendelet hatályba lépésének napja (2020. április 22.) és 2020. szeptember 30-a között esedékes, akkor azt, illetve az ezzel egyidejű adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg-bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

Az adóbevallás-benyújtási kötelezettségre és az azzal együtt teljesítendő adó (bevallással elszámolandó adó) megfizetésére vonatkozó 2020. szeptember 30-ai határnap irányadó valamennyi olyan adóalany esetén, amelynek/akinek 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között lenne esedékes az éves vagy soron kívüli adóbevallás benyújtása. A bevallással elszámolt fizetendő adóra vonatkozó adófizetési kötelezettség abban az esetben is halasztható 2020. szeptember 30-ig, ha az adóalany 2020-ban – akár 2020. május 31-e előtt – már benyújtotta bevallását.

Azon Adózók esetén tehát, amelyek/akik helyi iparűzési adókötelezettségüknek – a 2020. szeptember 30. napi határidőre tekintettel –, az Adószámla kivonat kibocsátásának 2020. augusztus 24. napi állapota előtt nem tettek eleget, az értesítés a 2020. II. félévi adófizetési kötelezettségre vonatkozóan nem tartalmaz információt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az adózó/adóalany köteles megfizetni, ezért javasoljuk a fizetési kötelezettség esedékességi határidőig történő rendezését a további késedelmi pótlék felszámítás, illetve az esetleges végrehajtási eljárás és költség elkerülésének érdekében.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az E-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) elérhető szolgáltatás használatával valamennyi adónem tekintetében lehetőség van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenleg (adószámla és a felszámított késedelmi pótlék) elektronikus lekérdezésére, illetve az  adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség elektronikus úton, bankkártyával történő megfizetésére.
Az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez KAÜ azonosítás szükséges.

Adózóink az adóügyekről a www.miskolc.hu honlapon bővebben tájékozódhatnak.

                                   

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                                        Adó Osztály