Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2019. szeptember 10.
Tájékoztató a 2019. II. félévi adófizetési kötelezettségekről és az adószámla kivonatról

A helyi adók (építmények utáni építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, a helyi iparűzési adó/adóelőleg, augusztus hónapban beszedett idegenforgalmi adó), valamint a gépjárműadó második félévre esedékes összegeit 2019. szeptember 16-ig fizethetik meg az adózók pótlékmentesen.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztálya részéről 2019. augusztus végén és szeptember elején kerülnek/kerültek az adózók részére papír alapon és elektronikus úton megküldésre azok az értesítések, amelyek elsősorban a 2019. szeptember 16-ig esedékessé váló,
2019. második félévre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésével, illetve a fennálló túlfizetéssel kapcsolatosan adnak tájékoztatást.

Az önkormányzati adóhatóság az adószámla kivonatot papír alapon az adószámla
2019. augusztus 16. napi, míg elektronikusan (Cégkapura és egyéni vállalkozók részére Ügyfélkapura) megküldött adószámla kivonatok esetén 2019. augusztus 28. napi állapotáról bocsátja ki.

Az adószámla az önkormányzati adóhatóság által vezetett, az adózói fizetési kötelezettség és költségvetési támogatási igény, valamint az azokkal összefüggő pénzforgalom tételes, illetve egyenleg szintű kimutatására szolgáló nyilvántartás. Jellemzően építményadó, helyi iparűzési adó és gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintenek, azonban az adószámla kivonatról küldött értesítés tájékoztatást ad az adózók részére valamennyi adónem tekintetében az adóelőírásokról, befizetésekről, és az esetlegesen fennálló túlfizetésekről és tartozásokról.

A fizetési kötelezettségeket az értesítőben megadott számlákra és számlaszámokra kell megfizetni az érintett adózóknak. A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról történő átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie. Lehetőség nyílik az önkormányzati adóhatóság részére – Miskolc, Városház tér 8. szám alatt – az Adó Osztály központi ügyfélszolgálatán bankkártyával történő fizetésre is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az adózó/adóalany köteles megfizetni! Javasoljuk a fizetési kötelezettség esedékességi határidőig történő rendezését a további késedelmi pótlék felszámítás, illetve az esetleges végrehajtási eljárás és költség elkerülésének érdekében.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatás (https://ohp-20.asp.lgov.hu) használatával lehetőség van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenlegének (adószámla és a felszámított késedelmi pótlék) elektronikus lekérdezésére. Az egyenleg lekérdezéséhez KAÜ-s azonosítás szükséges

Adózóink az adóügyekről a www.miskolc.hu honlapon is tájékozódhatnak.

                                        

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                                Adó Osztály