Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2018. augusztus 15.
Tájékoztató a 2018. II. félévi adófizetési kötelezettségekről és a folyószámla értesítőről

A helyi adók (építmények utáni építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg, augusztus hónapban beszedett idegenforgalmi adó), valamint a gépjárműadó második félévre esedékes összegeit 2018. szeptember 17-ig fizethetik meg az adózók pótlékmentesen.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztálya részéről 2018. augusztus végén kerülnek az adózók részére papír alapon és elektronikus úton megküldésre azok az értesítések, amelyek elsősorban a 2018. szeptember 17-ig esedékessé váló, II. félévre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan adnak tájékoztatást.

Az önkormányzati adóhatóság az egyenlegértesítőt az adószámla 2018. augusztus 8. napi állapotáról bocsátja ki. Az adószámla az önkormányzati adóhatóság által vezetett, az adózói fizetési kötelezettség és költségvetési támogatási igény, valamint az azokkal összefüggő pénzforgalom tételes, illetve egyenleg szintű kimutatására szolgáló nyilvántartás. Jellemzően építményadó, helyi iparűzési adó és gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintenek, azonban a folyószámla értesítő tájékoztatást ad az adózók részére, valamennyi adónem tekintetében az adóelőírásokról, befizetésekről, és az esetlegesen fennálló túlfizetésekről és tartozásokról.

A fizetési kötelezettségeket az egyenlegértesítőben megadott számlákra és számlaszámokra kell megfizetni az érintett adózóknak. A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról történő átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie. Lehetőség nyílik az önkormányzati adóhatóság részére – Miskolc, Városház tér 8. szám alatt – az Adó Osztály központi ügyfélszolgálatán bankkártyával történő fizetésre is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az adózó/adóalany köteles megfizetni! Javasoljuk, hogy a fizetési kötelezettséget az esedékességi határidőig rendezze a további késedelmi pótlék felszámítás, illetve az esetleges végrehajtási eljárás és költség elkerülésének érdekében.

Adózóink az adóügyekről a www.miskolc.hu honlapon is tájékozódhatnak.

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                                Adó Osztály