Közérdekű 2019. március 05.
Tájékoztatás egyszeri segély és kivételes nyugellátás-emelés ügyintézéséről a Megyei Kormányhivatalban

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. 66 § (1) b. pontjában foglaltaknak megfelelően - az arra jogosult kérelmezőnek -  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kivételes nyugellátás­emelést és egyszeri segélyt engedélyezhet. Az egyszeri segély és kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor, melyben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás).

Egyszeri segély engedélyezhető az (öregségi) nyugellátásban részesülő személy részére évente egy alkalommal, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely a létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

  • a 75.000 Ft-ot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
  • a 85.000 Ft-ot, ha egyedül él.

Nem engedélyezhető egyszeri segély annak, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi Ill. törvény 57. § (2) bekezdésének a} - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 85.000 Ft-ot.

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá nők kedvezményes nyugdíjában részesül, valamint, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

A fenti összegek esetében a hadigondozotti ellátás(ok) összegét is figyelembe kell venni.

Az egyszeri segély és a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti kérelmek az erre szolgáló formanyomtatványon, a szükséges igazolások csatolásával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak valamennyi kormányablakában (23 helyszínen) előterjeszthető.

A kérelemhez csatolni szükséges:

  • a kitöltött és aláírt kérelem nyomtatványt,
  • a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül betegséget igazoló kórházi, szakorvosi igazolást,
  • a havi rezsiköltségről szóló igazolást,
  • a havi gyógyszerköltség igazolást,
  • az egyéb igazolásokat, melyekre a kérelem indoklási részében hivatkozik.

 

 

Miskolc, 2019. február 27.

                                                          

Dr. Alakszai Zoltán sk.                                                                                                                            

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Jegyzője

 

Csatolmányok

Hivatkozások