Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2020. december 21.
Tájékoztatás a Miskolc illetékességi területén lévő telkek utáni telekadó fizetési kötelezettség 2021. január 1-jétől hatályos változásairól

A törvények keretei között a közgyűlés dönt a helyi adók fenntartásáról, új adónem bevezetéséről, megszüntetéséről, az alkalmazott adó mértékéről, kedvezményekről, mentességekről.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének telekadóról szóló 30/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. 

A telekadó rendelet 2021. január 1. napjától hatályos rendelkezései, az alábbiakban foglaltak szerinti módosításokat tartalmazza:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) biztosított mentességi feltételeket és azok korlátait figyelembe véve, a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott mentességek között szereplő, a) pont szerinti 25000 m2-t el nem érő területű telek, a b) pont szerinti helyi építési szabályok szerint beépítésre nem szánt, a természetvédelmi területen, országos vagy helyi védelem alatt álló, a régészeti helyen fekvő, valamint az egyéb megjelölésű telek, továbbá a c) pont szerinti külterületen fekvő telek utáni telekadó mentesség megszűnik.

Ezzel egyidejűleg a mentességi körből kikerülő 25000 m2 területet el nem érő telek és a helyi építési szabályok szerint beépítésre nem szánt, a természetvédelmi területen, országos vagy helyi védelem alatt álló, a régészeti helyen fekvő, valamint az egyéb megjelölésű telek, továbbá a külterületen elhelyezkedő telek esetén 0.- Ft/m2 adómérték kerül bevezetésre.

A Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az adó mértéke:

  • belterületi beépítetlen terület esetén

aa) 25000 m2 területet el nem érő adóalap esetében0.- Ft/m2,

ab) 25000 m2 területet elérő és azt meghaladó adóalap esetében150.- Ft/m2,

  • belterületi, tényleges mezőgazdasági művelés alatt nem álló szántó, legelő esetén

ba) 25000 m2 területet el nem érő adóalap esetében0.- Ft/m2,

bb) 25000 m2 területet elérő és azt meghaladó adóalap esetében150.- Ft/m2,

  • belterületi kereskedelmi rendeltetésű áruház, üzlet, üzletház, élelmiszerbolt

és a parkoló rendeltetésű telek esetén

ca) 25000 m2 területet el nem érő adóalap esetében0.- Ft/m2,

cb) 25000 m2 területet elérő és azt meghaladó adóalap esetében300.- Ft/m2,

  • ipari parkban fekvő telek esetén 0.- Ft/m2,
  • a helyi építési szabályok szerint beépítésre nem szánt, a természetvédelmi

területen, országos vagy helyi védelem alatt álló, a régészeti helyen fekvő,

valamint az egyéb megjelölésű telek esetén0.- Ft/m2,

  • külterületen fekvő telek esetén0.- Ft/m2,
  • az a) – f) pontok alá nem tartozó telek esetén0.- Ft/m2.

A Rendelet 6. § (2) bekezdése szerint több tulajdonos esetén az adómérték az adóköteles adóalap egésze után kerül meghatározásra.

Az adózók részére a 25000 m2 területet el nem érő telkek és a helyi építési szabályok szerint beépítésre nem szánt, a természetvédelmi területen, országos vagy helyi védelem alatt álló, a régészeti helyen fekvő, valamint az egyéb megjelölésű telkek, továbbá a külterületen fekvő telkek után bevezetésre kerülő 0.- Ft/m2 adómérték adófizetési kötelezettséget nem eredményez, azonban az adókötelezettség keletkezésére tekintettel az adózóknak adatbejelentési kötelezettségük keletkezik. Az Önkormányzati Adóhatóság a telkek utáni telekadó kötelezettséget az adatbejelentés alapján határozattal állapítja meg.

Az adózóknak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. A rendelet 2021. január 1. napjától hatályos módosításának következtében keletkező adókötelezettségről az adó alanyának 2021. január 15. napjáig kell adatbejelentését teljesítenie.

 

Miskolc Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Adó Osztály