Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2022. július 29.
Tájékoztatás a kisadózó vállalkozók tételes adóját érintő 2022. szeptember 1. napjától hatályos helyi iparűzési adóval kapcsolatos változásokról

 

Az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvényt (a továbbiakban: új KATA tv.). Az új KATA szabályai 2022. szeptember 1. napján lépnek hatályba, amely alapján kizárólag az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti főfoglalkozású egyéni vállalkozó végezheti tevékenységét a tételes adózás szabályai szerint. A korábbi KATA szabályozás szerinti adóalanyiság (ideértve a társas vállalkozó adóalanyokat is) a törvény erejénél fogva 2022. augusztus 31. napjával megszűnik.

Az új KATA tv.-nek megfelelő adóalanyok, a választásról szóló nyilatkozatukat 2022. augusztus 1. napjától tehetik meg, de legkésőbb szeptember 25-ig szükséges benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV). Az új KATA adóalanyiság a bejelentés alapján 2022. szeptember 1-jétől jön létre.

További tájékoztatás kérhető a NAV hivatalos elérhetőségein, valamint ezen az elérhetőségen rendelkezésre áll egy adózási mód választást segítő kalkulátor, illetve információs füzet az új KATA-ról és az átalányadózásról.

A kisadózó vállalkozók tételes adójának új szabályai, érintik az iparűzési adófizetési kötelezettséget is.

Az új KATA tv. szabályait 2022. szeptember 1. napja után alkalmazó adózóknak – a NAV-hoz történő bejelentés mellett – az önkormányzati adóhatóságok felé is bejelentési kötelezettségük keletkezik. A NAV-nál kisadózó vállalkozók tételes adózási módját választó adózók számára helyi iparűzési adóban a tételes adózási mód választásához szükséges az E-Önkormányzati Portálon elérhető bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány kitöltése és elektronikus úton történő benyújtása Önkormányzati Adóhatóságunk részére.

A helyi iparűzési adó tételes adózási mód bejelentésére (választására) 2022. október 15. napjáig van lehetősége az adózóknak az 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/B. § (9) bekezdése alapján, amely határidő jogvesztő. A határidőt elmulasztó adózók, csak a 2023. adóévtől választhatják a tételes adózási módot, amelyről változás-bejelentésüket 2023. február 15. napjáig tehetik meg.

Azon adózók, akik 2022. október 15. napjáig bejelentik az önkormányzati adóhatóság felé, hogy helyi iparűzési adóban a tételes adózási módot választják, a Htv. 39/B. § (4) bekezdés b) pontja alapján a helyi iparűzési adófizetési kötelezettségük időarányos adórészleteinek fizetési esedékessége: 2022. október 15. napja, valamint 2023. január 15. napja lesz.

Azon adózóknak, akik az új KATA tv. szabályait nem alkalmazhatják, bevallási és bejelentési kötelezettségük az idei, 2022. évben nem keletkezik az önkormányzati adóhatóság felé. Bevallási kötelezettségüket legközelebb, 2023. május 31. napjáig szükséges teljesíteniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül benyújtandó 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó helyi iparűzési adóbevallásban (22HIPAK). A benyújtandó adóbevallásban kell a végleges iparűzési adókötelezettséggel elszámolni, valamint adóelőleget vallani a 2023. július 1. és 2024. június 30. napja közötti időszakra. Ekkor az adózó dönthet arról is, hogy bevallásában egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e (személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózás, vagy 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként, illetve nem egyéni vállalkozók esetén kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként). 

Miskolc Önkormányzati Adóhatósága elkötelezett az ügyfelek hatékony kiszolgálása érdekében, ezért helyi iparűzési adóval kapcsolatos további információkról ezen a linken tájékozódhat, valamint az alábbi elérhetőségeken kaphat személyesen és telefonon tájékoztatást:

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály Központi Ügyfélszolgálata

3525 Miskolc, Városház tér 8. szám

Telefon: (+36) 46/512-700, (+36) 46/512-800

 

 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Adó Osztály