Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2022. január 06.
Tájékoztatás a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátásának 2021. január 1. napjától hatályos változásairól és a teljesítendő gépjárműadó fizetési kötelezettségekről

Tisztelt Adózók!

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: NAV) látja el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága rendelkezik hatáskörrel, tehát az erre az időszakra fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettséget Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat gépjárműadó fizetési számlája javára kell teljesíteni. A teljes gépjárműadó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a 2021. január 1. napjától kezdődő időszakra vonatkozó gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintően ne teljesítsenek befizetéseket Önkormányzati Adóhatóságunkhoz. A 2021. január 1. napjától keletkezett gépjárműadó kötelezettség vonatkozásában történt adózói befizetések többlet befizetésként, azaz túlfizetésként jelentkeznek az adózók adószámláin, amelyek visszatérítésére, vagy más számlára történő elszámolására kizárólag kérelemre van lehetőség.

A 2021. évtől kezdődő gépjárműadó kötelezettségekről a NAV szolgálhat bővebb felvilágosítással, valamint további részletes információ az alábbi oldalon érhető el:

https://nav.gov.hu/ado/gepjarmuado

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

                                                                                                              

Miskolc Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Adó Osztály