Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2024. április 12.
Pályázati kiírás Társaságfelügyeleti referens munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Társaságfelügyeleti referens
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az Önkormányzat, illetve a Hivatal képviseletében kapcsolatot tart az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal. Vezeti a feladatköréhez tartozó nyilvántartásokat a társasági részesedésekről, mérlegadatokról, valamint adatot szolgáltat az érintett szervezetek részére. Közreműködik az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok Önkormányzati költségvetési kapcsolatainak koordinálásában. Részt vesz az egyes központi költségvetésből származó, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működésével összefüggő bevételekkel kapcsolatos pályázatok, igénylések, elszámolások lebonyolításában. Ellátja a helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatok hivatalon belüli koordinációját, továbbá a vonatkozó előterjesztésekkel, szerződésekkel, támogatás elszámolásokkal a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 200865/2024 pályázati azonosító megjelölésével az allaspalyazat@miskolc.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton vagy személyesen a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humánerőforrás Osztály, 3525 Miskolc, Városház tér 8. címen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 200865/2024, valamint a munkakör megnevezését: Társaságfelügyeleti referens

A pályázat, a KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon (https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/ ) keresztül is benyújtható.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő Munkavégzés helye: Miskolc A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30 nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 60150 Intézményi iktatószám: 200865/2024 magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Jog, Jogász vagy közgazdász vagy műszaki egyetemi/főiskolai végzettség.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásához.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján (köztisztviselők részére), vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Hasonló szakterületen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • motivációs levél 
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • Adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.26. 23:59

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.01. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.miskolc.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.06.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Csatolmányok