Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. augusztus 18. • Lejárt
Pályázati kiírás társaságfelügyeleti referens munkakör betöltésére

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
 

Társaságfelügyeleti referens

munkakör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az Önkormányzat, illetve a Hivatal képviseletében kapcsolatot tart az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal. Ellátja az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok által előterjesztett indítványok hivatali koordinációját. Vezeti a feladatköréhez tartozó nyilvántartásokat a társasági részesedésekről, mérlegadatokról, valamint a vezető tisztségviselők megbízásáról, adatot szolgáltat az érintett szervezetek részére. Közreműködik az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok Önkormányzati költségvetési kapcsolatainak koordinálásában. Részt vesz az egyes központi költségvetésből származó, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működésével összefüggő bevételekkel kapcsolatos pályázatok, igénylések elszámolások lebonyolításáról. Ellátja a helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatok hivatalon belüli koordinációját, továbbá a vonatkozó előterjesztésekkel, szerződésekkel, támogatás elszámolásokkal a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését.

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Miskolc

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

Jogász vagy közgazdász vagy műszaki egyetemi/főiskolai végzettség.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

Egyéb pályázati előnyök:

  Hasonló szakterületen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.09.15.

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 401.-045/2023 pályázati azonosító megjelölésével a munkáltató részére az allaspalyazat@miskolc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.09.29.

.

 

Csatolmányok