Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. február 07.
Pályázati kiírás osztályvezető munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kulturális és Sport Osztály vezetése, feladatainak összehangolása, az alá tartozó belső szervezeti egységek munkájának ellenőrzése. Gondoskodik az irányítása alatt lévő szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben az előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók, a Közgyűlés és szervei, valamint a tisztségviselők számára történő összeállításáról. Biztosítja a Közgyűlés és annak bizottságai, valamint az osztály feladatkörét érintő tevékenységet ellátó költségvetési szervek és gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó feladatok érvényesülését, ennek érdekében kapcsolatot tart a települési képviselőkkel, a bizottsági tagokkal, az intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, vagy főiskola szakirányú végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Kulturális szakképesítés.

•         Vezetői gyakorlat.

•         Közigazgatási szakvizsga.

•         Közigazgatási tapasztalat.

•         Tárgyalóképes angol, német nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint.

•         Motivációs levél.

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

•         A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

•         A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Humánerőforrás Osztályra 2 megegyező példányban). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 400.243-0/2023, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Miniszterelnöki Kabinetiroda, Miniszterelnöki Kormányiroda Kormányzati Személyügyi Központ Főosztály II. www.kozigallas.gov.hu (2023. február 7.)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

Csatolmányok