Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2022. június 06.
Pályázati kiírás lovas mezőőr munkakör betöltésére

 

 

Miskolci Önkormányzati Rendészet

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Önkormányzati Rendészet
Lovas mezőőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A legelők, mezők állapotának ellenőrzése. Az elhanyagolt kiskertek, hétvégi ingatlanok ellenőrzése. Az illegális szemétlerakások felderítése. Természetkárosítással szembeni fellépés. Közös biztonsági akciók a rendőrséggel, polgárőrséggel és a közterület-felügyelőkkel. Továbbá a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXII. törvényben meghatározott feladatok ellátása Miskolc város közigazgatási területén belül.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Vizsgázott közterület-felügyelő,

•         Gyakorlott saját lóval rendelkezzen Miskolc közigazgatási területén belül,

•         Megfelelő egészségi, pszichikai, fizikai állapot.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Kormány rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata.

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2012. évi CXX. törvény 5. § (2) és (3) bekezdésére hivatkozva.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Önkormányzati Rendészet címére történő megküldésével (3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG-051-0/2022, valamint a munkakör megnevezését: Lovas mezőőr.

vagy

•         Elektronikus úton a Miskolci Önkormányzati Rendészet részére az ugyfelszolgalat@mior.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolci Önkormányzati Rendészet nyújt, a +36 46/502-572 -os telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.