Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2022. június 06.
Pályázati kiírás kutyás közterület-felügyelő munkakör betöltésére

 

 

Miskolci Önkormányzati Rendészet

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Önkormányzati Rendészet
Kutyás közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása Miskolc város közigazgatási területén belül. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben meghatározottak szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Kutya gondozásában, képzésében, tartásában gyakorlat,

•         Megfelelő egészségi, pszichikai, fizikai állapot.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Kormány rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata.

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2012. évi CXX. törvény 5. § (2) és (3) bekezdésére hivatkozva.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Önkormányzati Rendészet címére történő megküldésével (3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG-052-0/2022, valamint a munkakör megnevezését: Kutyás közterület-felügyelő.

vagy

•         Elektronikus úton a Miskolci Önkormányzati Rendészet részére az ugyfelszolgalat@mior.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolci Önkormányzati Rendészet nyújt, a +36 46/502-572 -os telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.