Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2024. március 11. • Lejárt
Pályázati kiírás Köznevelési ügyintéző munkakör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

Köznevelési ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Ellátja a köznevelési intézményekkel kapcsolatos köznevelés szakmai feladatokat, kapcsolatot tart a Város köznevelési intézményeivel. Elkészíti a köznevelési területet érintő feladatok ellátásával összefüggő közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket, beszámolókat. Ellátja az óvodákkal kapcsolatos feladatokat, különösen az óvodák szakmai/fenntartói ellenőrzését, a szükséges fenntartói döntések kezdeményezését, végrehajtását, az óvodák alapdokumentumainak felülvizsgálatát és jóváhagyásra előkészítését. Véleményezi az iskolák felvételi körzeteinek megállapítását. Vizsgálja az óvodák házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát, a pedagógiai programját, továbbképzési és beiskolázási tervét, szükség esetén intézkedéseket kezdeményez. Figyelemmel kíséri az osztály hatáskörét, feladatellátását meghatározó jogszabályok változásait. Kapcsolatot tart a köznevelési területen működő társadalmi szervezetekkel, az önkormányzati és állami intézményrendszer szereplőivel.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  köznevelés

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Miskolc

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Egyetem vagy főiskola szakirányú végzettség.

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásához.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

 

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.
 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • motivációs levél,
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján,
 • adatkezelési nyilatkozat,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.03.26.

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 200.656/2024 pályázati azonosító megjelölésével az allaspalyazat@miskolc.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton vagy személyesen a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humánerőforrás Osztály, 3525 Miskolc, Városház tér 8. címen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 200.656/2024, valamint a munkakör megnevezését: Köznevelési ügyintéző.

A pályázat, a KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon (https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/ ) keresztül is benyújtható.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.04.09.

Csatolmányok