Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. szeptember 14. • Lejárt
Pályázati kiírás jogi ügyintéző munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
 

Jogi ügyintéző

munkakör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Jogszabályok, belső szabályzatok és utasítások jogi véleményezése. A MIÖR intézmény szintű működésével összefüggő intézkedések végrehajtásához kapcsolódó jogi vélemény, tájékoztatás, tanács adása. A MIÖR feladat- és hatáskörével összefüggő intézkedések végrehajtásához kapcsolódó jogi vélemény, tájékoztatás, tanács adása. Az egyes intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályi változások figyelemmel kísérése. Kapcsolattartás egyéb szervekkel, hatóságokkal, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának osztályaival. Közgyűlési előterjesztések szerkesztése, előkészítése, törvényességi felülvizsgálata. Hatósági ügyekben választervezetek készítése. Az intézményi jogász feladatainak támogatása: állásfoglalás nyújtása a vezetés és az egyes szervezeti egységek részére, közreműködés szerződések előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó igények érvényesítésében, valamint egyéb megállapodások előkészítésében, a szerződések jogi kontrollja, közreműködés munkajogi és adatvédelmi feladatokban, peres és peren kívüli eljárások előkészítése, lefolytatása.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Miskolc

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: Sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa. www.mior.hu

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

  Jogász

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

Egyéb pályázati előnyök:

 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga.
 • Hasonló szakterületen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.11.14.

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 401.-205/2023 pályázati azonosító megjelölésével a munkáltató részére az ugyfelszolgalat@mior.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.11.30.

 

Csatolmányok