Pályázat 2024. április 12.
Pályázat házi gyermekorvos munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

MISKOLCI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET

pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.) keretében

házi gyermekorvos

munkakör betöltésére.

 

A feladat vállalkozási formában is ellátható.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A háziorvos feladatkörébe tartozik különösen a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § szerinti feladatok.

Foglalkoztatás időtartama, formája: határozatlan, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Miskolc 34. sz. házi gyermekorvosi körzet (3534 Miskolc, Kempelen Farkas u. 1.)

Illetmény megállapítása, próbaidő: a 2020. évi C. törvény rendelkezései alapján.

 

Pályázati feltételek:

 

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

 

Elvárt végzettség/képesítés:

Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvos

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá igazolja, hogy

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint

nem áll az Eszjtv. 2. § (4) és (5) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy szerepel az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék.

Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben - kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.30.

A pályázat benyújtható személyesen, ill. postai úton a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet 3525 Miskolc, Városház tér 13. címre, ill. elektronikus úton a info@miefi.hu e-amil címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: 2024/227, valamint a munkakört: Házi gyermekorvos.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.06.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.07.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.miefi.hu, Miskolc Megyei jogú Város honlapja (www.miskolc.hu), Országos Kórházi Főigazgatóság honlapja"álláspályázatok"