Közérdekű 2023. április 24.
Miskolci Nyári Napközis tábor 2023. július 03. és 2023. augusztus 11. között.

I. turnus          2023. július 03. – július 14.

II. turnus         2023. július 17. – július 28.

III. turnus       2023. július 31. – augusztus 11.

A turnusonkénti maximális létszám 200-250 . A törvényi előírásoknak megfelelően elsőbbséget élveznek a dolgozó szülők gyermekei. A jelentkezési laphoz munkáltatói igazolás csatolása szükséges (amennyiben mindkét szülő dolgozik, akkor mindkettő). A gyermeküket egyedül nevelő szülőknek nyilatkozatot kell tenniük a jelentkezési lap leadásakor. Csak azok a tanulók vehetik igénybe a nyári napközit, akiknek nincs térítési díj tartozásuk.

A jelentkezési lap és a szülői nyilatkozat elérhető Miskolc város honlapján www.miskolc.hu, a Miskolci Közintézmény-működtető Központ honlapján www.mkmkozpont.hu, illetve a napközis tábor Facebook oldalán.

Jelentkezési korhatár: 6 - 13 év.

A TÁBORBA VALÓ JELENTKEZÉS AZ ALÁBBIAK SZERINT TÖRTÉNIK:

A térítési díjat (mely megegyezik a szorgalmi időszakra érvényes díjakkal) befizetni, és ezzel egy időben a szükséges dokumentumokat (jelentkezési lap, munkáltatói igazolások) leadni az MKMK pénztárában kell (3525 Miskolc, Városház tér 13.) 2023. június 1. (csütörtök) és június 15. (csütörtök) között. A jelentkezési lapokra eredetiben van szükség, így az online jelentkezést nem tudjuk elfogadni.

Az étkezési kedvezményre jogosító (MÁK igazolás, GYVK, SNI) érvényes iratot a befizetéskor kell bemutatni.

Azok a tanulók, akiknek térítési díj elmaradásuk van, nem jelentkezhetnek a táborba, kizárólag a tartozás rendezése után.

Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények tanulói számára a háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés térítési díja 1-7. évfolyam részére 820 Ft/nap.

A nem önkormányzati fenntartású (Egyházi, alapítványi, stb) intézmény 1-7. évfolyamos tanulói számára 1.450 Ft/nap.

A PERECESI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE A KÖVETKEZŐ MÓDOKON LEHETSÉGES:

   

  • készpénzes és bankkártyás fizetéssel az MKMK pénztárában (Miskolc, Városház tér 13.)

  

Pénztári nyitvatartás:

hétfő

7:00-11:00

és

14:00-15:30

kedd

7:00-11:00

és

14:00-15:30

szerda

7:00-11:00

és

14:00-17:30

csütörtök

7:00-11:00

és

14:00-15:30

péntek

7:00-11:00

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • átutalással: az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett étkezési számlára 11734004-15802523-1032000

A közlemény rovatba a következő adatokat kell feltüntetni: tanuló neve, iskolája és a rendezendő turnus. Kérjük, hogy kerekítés nélküli, pontos összeg kerüljön átutalásra, valamint több tanuló esetén az étkezési díjat külön-külön utalják.

Határidőn túl pótjelentkezést csak akkor tudunk elfogadni, ha a maximális létszám még nem telt be. Ellenkező esetben csak lemondás után tudunk új gyerekeket fogadni. Pótjelentkezéssel kapcsolatban keressék Mádai Linda táborvezetőt a +36-70/704-6611-es telefonszámon.

ÉTKEZÉSEK LEMONDÁSA

Az étkezések lemondását minden munkanap 700 – 800-ig teheti meg a szülő a +36-70/704-6611-es telefonszámokon, vagy a nyari.napkozi.miskolc@gmail.com e-mail címen. A lemondást csak a következő második naptól tudjuk figyelembe venni.

Ha a gyermek három napig nem jelenik meg a táborban, és távolmaradásáról a tábor vezetése nem kap információt, a névsorból automatikusan kihúzásra, étkezése lemondásra kerül.

A táborozáshoz az orvosi igazolás nem szükséges a 12/2012. (III.28.) NEFMI rendelet értelmében „[...] A gyermek törvényes képviselője […] a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt.” Kérem, hogy a levélhez csatolt nyilatkozatot használják.

A gyerekeket különjáratok szállítják a tábor helyszínére, melyekre 5 csomóponton lehet fel-, és leszállni: Avas városközpont, Tapolcai elágazás, Szemere kert, Zoltán utca és Bulgárföld. A buszok pontos indulásáról és érkezéséről a tábor Facebook oldalán tájékozódhatnak a szülők. https://www.facebook.com/miskolcinyarinapkozi/

A gyermekek az időjárásnak megfelelően öltözzenek. Melegítő, esőköpeny, fürdőruha legyen náluk.

Nagy értékű játékokat, ékszereket, görkorcsolyát, gördeszkát, mobiltelefont stb. csak saját felelőséggel hozhatják magukkal! Az elveszett értékeket megtéríteni nem áll módunkban.

A Miskolci Nyári Napközivel kapcsolatban Mádai Linda táborvezető +36-70/704-6611, vagy nyari.napkozi.miskolc@gmail.com – nyújt felvilágosítást.

Csatolmányok