Közérdekű 2021. november 10.
Mezőgazdasági összeírás a következő hetekben 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Statek Kft. közreműködésével rendszeres mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2021” elnevezéssel, ami Miskolcot is érinti.

Az adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az Európai Unió, továbbá a gazdálkodók számára, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak. A felvétel nem teljes körű, a minta kiválasztása matematikai-statisztikai módszerrel történt, a válaszadás azonban az adatfelvételre kijelöltek számára kötelező.

Valamennyi adatszolgáltató számára biztosítják az online önkitöltési lehetőséget 2021. november 15. és november 25. között, amely időszak alatt az adatszolgáltatók a számukra legalkalmasabb időben teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket. Erről e-mailben vagy postai úton küld a KSH névre szóló tájékoztatást az érintetteknek. Az önkitöltéssel nem élőket összeírók keresik fel személyesen 2021. november 26. és december 15. között.

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) alkalmazásában álló, fényképes igazolvánnyal ellátott összeírók végzik, igazolványát az adatfelvétel megkezdése előtt az összeíró köteles felmutatni. A felvétel elektronikusan, a KSH által biztosított tableten történik. Az összeírók kizárólag konkrét, címlista szerinti címeket keresnek fel.

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, adatszolgáltatók és az összeírók egészségének védelmét egyaránt szem előtt tartva, a KSH az internetes kitöltést javasolja, ugyanakkor az összeírókat is felkészítették az ilyenkor követendő magatartásra, valamint lehetővé tették a telefonos kikérdezést is.

A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használják fel, azokat más szervek, személyek részére nem adják ki, az eredményeket összesítve közlik a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően. A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok internetes oldal nyújt további tájékoztatást.

A felvétellel kapcsolatos kérdés esetén ingyenesen hívható a 80/200–766 telefonszám, amelyen (a 2-es gomb, majd a 2219-s OSAP-szám megadását követően) készséggel adnak további tájékoztatást.