Hirdetmény 2018. szeptember 10.
Lakossági Hirdetmény Miskolc település településrendezési eszközeinek módosítása

LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY

MISKOLC TELEPÜLÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.R.) foglalt követelménynek eleget téve

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés helyi szabályait rögzítő 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatja a lakosságot és érintetteket, hogy a településrendezési eszközök módosítása elkezdődött.

 

A településrendezési eszközök módosításának rövid összefoglalása:

 

K8-2 jelű karbantartás keretében kerülnek megvizsgálásra a Miskolc Építési Szabályzatát érintő (korábbi karbantartást követően felmerült) lakossági, önkormányzati és más szervek által kezdeményezett módosítás kérelmek.

 

A településrendezési eszközök egyeztetése:

 

A településrendezési eszközök egyeztetése a Tr.R. 32. § (3) bekezdése alapján teljes eljárás kerül lefolytatásra. Az eljárásban a jelen felhívás a véleményezési szakaszban a partnerségi egyeztetést szolgálja.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos észrevételeket Dr. Kriza Ákos polgármesternek címezve Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Főosztály 3525 Miskolc, Városház tér 8. írásban, vagy a partnerségiegyeztetes@miskolcph.hu e-mail címre lehet leadni a partnerségi egyeztetés időtartama alatt.

 

A javaslatok, vélemények nyilvántartása:

 

A javaslatok, vélemények nyilvántartása az iratkezelés általános szabályai szerint történek. A beérkezett vélemények a településrendezési eszköz ügyiratának részét képezik, azokat az önkormányzat hivatala indoklással látja el, ami alapján a Polgármester átruházott hatáskörben dönt azok elfogadásáról vagy elutasításáról.

A partnerségi egyeztetés anyaga (a javasolt módosítások) elérhető Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Főosztályon (3525 Miskolc, Városház tér 8.) és Miskolc város honlapján a partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu internetcímen.

A hirdetmény kifüggesztésre került: 2018. augusztus 14

A véleményezés (az észrevételek leadásának) határideje: 2018. szeptember 12

K8-2 jelű karbantartással kapcsolatosan 2018. szeptember 4-én 15 órai kezdettel tájékoztató lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal Miskolc, Hunyadi u. 2. sz. III. emeleti ferdetetős tárgyalójában.

Csatolmányok