Közérdekű 2018. október 02. • Lejárt
Közérdekű közlemény - MIVÍZ Kft. kérelme alapján szennyvíztisztító telep nem veszélyes folyékony hulladékok ártalmatlanítása kapcsán engedélyezési eljárás

A MIVÍZ Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 78. sz.) kérelme alapján, a Miskolc, 11014/2 hrsz.-ú ingatlanon (szennyvíztisztító telep) tervezett nem veszélyes folyékony hulladékok ártalmatlanítása kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály- 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás van folyamatban. Az eljárással kapcsolatos kérelem, tervdokumentáció, valamint mellékletei – előzetes egyeztetést követően - 2018. október 26.-ig megtekinthetők a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztályán (3525 Miskolc, Városház tér 8.) – ügyfélfogadási időben, továbbá a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO-08/KT/09752/2018. sz. alatt.
A kérelem, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt 2018. október 26.-ig közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz, vagy Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani.

Csatolmányok