Közérdekű 2023. április 28.
Kerékpáros létesítmény épül Miskolc déli városrészén

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a „TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00002 azonosító számú, „Kerékpárút építés a déli városrészen” című projekt megvalósítására 517.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A kerékpáros létesítmény a város három különböző területén valósul meg építéssel és felfestéssel, ezzel biztosítva a csatlakozási pontokat a Kerékpáros Hálózati Tervhez.

 

A projekt elsődleges célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához.

A beruházás részeként 4 kerékpáros szakasz megvalósítása történik meg.

Kerékpáros létesítmény épül a Déli Városkapu térségében, mely biztosítja a térségben működő ipari és kereskedelmi funkciók átjárhatóságát a Hejőcsaba és Görömböly irányából érkező kerékpárosok számára. A fejlesztés beköti a hálózatba a Mályi (Kistokaj, Nyékládháza) irányába nyitó kerékpárutat.

Az új kerékpárút hossza 1345 méter.

Kerékpáros létesítmény épül a Bogáncs utca és a Miskolctapolcai út között, amely összeköttetést teremt a Déli Városkapu térségében működő ipari és kereskedelmi funkciók és a meglévő, Belváros-Miskolctapolca kerékpárút között. A kerékpáros létesítmény elérhetővé teszi Görömbölyt, Hejőcsaba déli oldalát, a Hejő parkot, valamint az egyetemi sportlétesítményeket. A fejlesztés 3100 méter, amelyből 1630 méter új építésű kerékpárút lesz.

Kerékpáros létesítmény épül 2230 méter hosszban Miskolc Déli kaputól (1. projektelem) Mályi felé, további elérést biztosítva a meglévő kerékpárúton Kistokaj, Nyékládháza települések felé. A kerékpáros létesítmény a Déli Városkapu térségében tervezett csatlakozási pontoktól kiindulva a 3-as számú főútvonal mentén éri el Miskolc határánál a Mályi felől megyei TOP fejlesztésből megvalósuló kerékpárutat.

A projekt utolsó szakasza a Miskolc felől megépülő kerékpáros nyomvonal Harsány és Kisgyőr felé 2415 méteren keresztül, ezzel biztosítva a csatlakozási pontot a turisztika célú, országos jelentőségű kerékpárúthoz Cserépfalu és Eger felé. A kerékpáros létesítmény Miskolctapolca területéről kiindulva kerékpáros nyomon, külterületi, mezőgazdasági/erdészeti jellegű területeken futó kétirányú kerékpárúton éri el Miskolc határánál a Kisgyőr felől megyei TOP fejlesztésből megvalósuló kerékpárutat.

A város a 495 957 599 Ft összegű többlettámogatási kérelem jóváhagyásáig saját forrást biztosít a beruházás megkezdésére.

A projekt megvalósítására projektelemenként 6 hónap áll rendelkezésre. A munkaterület átadása a Miskolc-Mályi szakaszra 2023.04.27.-én megtörtént, a másik három elem esetében május elején várható az átadás.

A projekt 100 százalékos mértékben az Európai Unió és a Magyar Állam hozzájárulásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A támogatás összege 517 000 000 Ft. A projekt tervezett befejezése: 2023.11.30.