Pályázat 2021. október 05. • Lejárt
Hirdetmény a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról (A pályázat benyújtásának határideje 2021. november 5.)

 

Tájékoztató

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2022. évi fordulójához való csatlakozásról

 

 

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) idén is benyújtotta csatlakozási nyilatkozatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához.

 

Az ösztöndíjpályázat keretében az Önkormányzat 150 pályázót - 130 fő „A” típusú, és 20 fő „B” típusú - kíván 5 000,- Ft/fő /hó önkormányzati támogatásban részesíteni. Ehhez ugyanilyen összeggel járul hozzá az állam, tehát összesen 10.000 Ft támogatáshoz juthatnak a jogosultak.

 

Pályázatot az nyújthat be:

  • akinek háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 350 %-át (2021-ben ez az összeg: 99.750,-  Ft),
  • amennyiben a pályázót szülője egyedül neveli, a nyugdíjminimum 450%-át (2021. évben ez az összeg: 128.250,- Ft ).

 

Az elmúlt évben a jövedelemhatár a nyugdíjminimum 250%-a ( 71.250,-Ft)  volt, amit most annak érdekében hogy többen tudjanak élni a pályázati lehetőséggel 350%-ra emeltünk fel, illetve a gyermeküket egyedül nevelők esetében még magasabb összegben ( 450%) határoztunk meg.

 

A pályázatok elbírálásának szempontja nem a tanulmányi eredmény, hanem a pályázó szociális helyzete.

 

Az ösztöndíjrendszer keretében „A” és „B” típusú pályázatot lehet benyújtani.

„A” típusú ösztöndíjpályázatot azok nyújthatnak be, akik

  • az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek,
  • felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

„B” típusú ösztöndíjpályázatot azok nyújthatnak be, akik

  • az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek
  • a 2021/2022-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve
  • felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek, akik a 2022/2023-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022-es általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023-es tanévben valóban megkezdik.

Nyomatékosan felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy

 

  • a pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszerben) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.
  • pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatlapok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
  • a rögzítést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a pályázati kiírásokban felsorolt igazolásokkal, dokumentumokkal együtt a Polgármesteri Hivatalba postai úton vagy személyesen ( gyűjtőládába)  eljuttatni az előírt határidőig.

NEM ELÉG TEHÁT AZ ELEKTRONIKUS REGISZTRÁCIÓ, PAPÍR ALAPON IS BE KELL NYÚJTANI A PÁLYÁZATOT! ( Az elmúlt évben sokan amiatt nem nyertek a pályázaton, mert erre nem figyeltek oda!)

A pályázat benyújtásának határideje 2021. november 5.

Elbírálásának határideje: 2021. december 6.

Az Önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2021. december 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

Bővebb tájékoztatást a pályázók Miskolc város honlapján, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain személyesen vagy telefonon kaphatnak.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Csatolmányok