Közérdekű 2018. szeptember 10.
ÉMÁSZ Kft. által a Miskolc 47511/5 hrsz.-ú terület villamosenergia-ellátása

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa u. 13. sz.) által a Miskolc 47511/5 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátása céljából tervezett 35 kV-os légvezetékre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) megküldte az előzetes vizsgálati dokumentációt, mely 2018. szeptember 7-ig megtekinthető a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztályán (3525 Miskolc, Városház tér 8.) – ügyfélfogadási időben, továbbá a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.htmlinternetes oldalon BO-08/KT/9002/2018. sz. alatt.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan 2018. szeptember 7-ig közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz lehet észrevételt tenni.