Közérdekű 2022. január 14. • Lejárt
Az FK-Raszter Építő Zrt. kérelmére nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása kapcsán előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban

Az FK-Raszter Építő Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.) kérelmére, a 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2. szám alatti, 11503/12 hrsz.-ú területen tervezett nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, a dokumentáció és mellékletei 2022. február 3-ig megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO/32/010165/2021. számon.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan észrevételt 2022. február 3-ig közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz lehet benyújtani.