Közérdekű 2021. október 13. • Lejárt
A Woodrec Kft. által fa csomagolási hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

A Woodrec Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2.) kérelmére, a 3527 Miskolc, József Attila u. 82. (hrsz. 12626/2, 12883) szám alatti telephelyen fa csomagolási hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, a dokumentáció és mellékletei – előzetes egyeztetést követően – 2021. november 2-ig megtekinthető a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztályán (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.) – ügyfélfogadási időben, továbbá a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO/32/08495/2021. számon.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan észrevételt 2021. november 2-ig közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz lehet benyújtani.