Közérdekű 2021. november 04. • Lejárt
A Nemzeti Sportközpontok Kft (Budapest) kérelmére, a Miskolc, 02053, 01043, 01042, 01044, 38507/6, 38507/7, 38502, 38508 hrsz. alatt tervezett „Kerékpáros Park” megvalósítása kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóságnál környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban

A Nemzeti Sportközpontok Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 51.) kérelmére, a Miskolc, 02053, 01043, 01042, 01044, 38507/6, 38507/7, 38502, 38508 hrsz. alatt tervezett „Kerékpáros Park” megvalósítása kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, a dokumentáció, valamint annak további kiegészítései 2021. november 30-ig megtekinthetőek Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztályán (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.), továbbá a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO/32/07572/2021. számon.

A környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy Miskolc MJV Jegyzőjéhez lehet benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság az eljárás során közmeghallgatást tart 2021. november 30-án (kedd) 14.00 órakor Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében (3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. tetőtér).

Amennyiben a kihirdetett veszélyhelyzet a közmeghallgatás időpontjában még fennáll, a környezetvédelmi hatóság az érintettek személyes megjelenése nélkül tart közmeghallgatást az alábbi módon:

A környezetvédelmi hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán BO/32/07572/2021. számon Közmeghallgatás megnevezés alatt 2021. november 30. napján közzéteszi a kérelmező vagy annak képviselője által a tervezett tárgyi tevékenységre vonatkozóan elkészített, a megvalósítást és annak környezeti hatásait bemutató kép- és hangfelvételt, illetve a környezetvédelmi hatóság által összeállított eljárást ismertető dokumentumot vagy kép- és hangfelvételt.

A fentiek ismeretében az érintett nyilvánosság megteheti észrevételeit, kérdéseit, melyet a környezetvédelmi hatósághoz vagy Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani, a környezetvédelmi hatóság által összeállított eljárást ismertető dokumentumban vagy kép- és hangfelvételben meghatározott – az eljárás ügyintézési határidejére és az észrevételek érdemben történő megválaszolásának időigénye figyelembevételével megállapított – határnapig.

A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv megtekinthető a közmeghallgatást követő 5. naptól a környezetvédelmi hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán BO/32/07572/2021. számon „Közmeghallgatás jegyzőkönyve” megnevezés alatt.