Közérdekű 2021. november 05. • Lejárt
A Miskolc MJV Önkormányzata által a Diósgyőri Vár és Lillafüred között tervezett kerékpárút megvalósítása kapcsán környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.) kérelmére, a Miskolc, Diósgyőri Vár és Lillafüred között tervezett kerékpárút megvalósítása kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, a dokumentáció, valamint annak további kiegészítései 2021. december 8-ig megtekinthetőek Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztályán (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.), továbbá a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO/32/08929/2021. számon.

A környezetvédelmi hatóság az eljárás során közmeghallgatást tart 2021. december 8-án (kedd) 14.00 órakor Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében (3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. tetőtér).

Amennyiben a kihirdetett veszélyhelyzet a közmeghallgatás időpontjában még fennáll, a környezetvédelmi hatóság az érintettek személyes megjelenése nélkül tart közmeghallgatást az alábbi módon:

A környezetvédelmi hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán BO/32/08929/2021. számon Közmeghallgatás megnevezés alatt 2021. december 8. napján közzéteszi a kérelmező vagy annak képviselője által a tervezett tárgyi tevékenységre vonatkozóan elkészített, a megvalósítást és annak környezeti hatásait bemutató kép- és hangfelvételt, illetve a környezetvédelmi hatóság által összeállított eljárást ismertető dokumentumot vagy kép- és hangfelvételt.

A fentiek ismeretében az érintett nyilvánosság megteheti észrevételeit, kérdéseit, melyet a környezetvédelmi hatósághoz vagy Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani, a környezetvédelmi hatóság által összeállított eljárást ismertető dokumentumban vagy kép- és hangfelvételben meghatározott – az eljárás ügyintézési határidejére és az észrevételek érdemben történő megválaszolásának időigénye figyelembevételével megállapított – határnapig.