Városháza
Önkormányzat

Virágné Kaló Ágnes

Nívódíj
2024. évi kitüntetett

Erősen kötődik Miskolchoz. Igazi lokálpatrióta. Általános és középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte. Orvos szeretett volna lenni, de nem vették fel az egyetemre, ezért 1979 július 1-től a miskolci Megyei Kórházban kezdett el dolgozni, segédápolóként. Szívvel és lélekkel mindent megtett a betegekért.  1982-től a Semmelweis Kórház szülészeti osztályán folytatta munkáját. Elvégezte a szülésznőképzőt és boldogan segítette világra a gyermekeket. Egy új élet megszületése mindig megható élmény volt számára. Büszkeséggel töltötte el, hogy folytatva a családi hagyományt, harmadik generációs szülésznőkét dolgozhat.    Később, 1994-től a Semmelweis Kórház Igazgatóság, Ápolásfejlesztési Csoport tagja lett. Már nem közvetlenül a betegágy mellett a szülőszobán dolgozott, hanem fejlesztő feladatokat látott el, amely az ápolástudományos megalapozottságához elengedhetetlen. Az ápolási dokumentáció kidolgozásában, annak bevezetésén dolgozott. Nevéhez fűződik a dokumentáció tartalmi elemeinek kidolgozása és annak gyakorlati alkalmazása, melyet országosan is elismertek. Munkájával hozzájárult, hogy a Miskolcon kidolgozott ápolási dokumentációt alkalmazzák Magyarországon és hivatalosan is a betegdokumentáció része lett hazánkban. A folyamatos tanulás elengedhetetlen feltétele a szakmai fejlődésnek. 1995-ben diplomás ápolóként végezett az akkori budapesti Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán. Szakdolgozatát az Ápolási dokumentáció fejlesztésének lehetőségei Miskolcon témakörben írta. 1997-től áprilistól az egészségügy új ágaként életre hívott, otthoni szakápolásban kezdett el dolgozni Borsod- Abaúj-Zemplén megyében az elsők között. Jelenleg Miskolcon és a megye 63 településén biztosít a lakosság részére otthoni szakápolási szolgáltatást. 2000-ben Terület és településfejlesztési managerként végezett a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán. Szakdolgozatát Miskolc város egészségügyi szükségleteinek és igényeinek felmérése témakörben írta. Mindig és mindenben Miskolc állt a középpontban, szakmai munkájában is. 2004-ben európai uniós szakértő, 2015-ben egyetemi okleveles ápoló, 2020-ban okleveles egészségügyi tanár végzettséget szerzett. 2021-ben okleveles egészségpolitikai szakértő diplomát kapott az E.L.T.E Társadalomtudományi Karán. Szakdolgozati témája az otthoni szakápolási szolgáltatás fejlesztésének és átalakításának javaslata. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Vezetőképző szociális szolgáltatás manager szakának utolsó éves hallgatója. Szakdolgozati témája: A betegek egészségügyi és szociális szükségletei és igényei kielégítésének modellezése Miskolcon, az otthoni szakápolás szolgáltatások keretében. 2011-től részt vesz az ápolók oktatásában és vizsgáztatásában. A Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumában óraadó tanár. 11 alkalommal jelent meg publikációja az Otthonápolás című újságban és egy alkalommal a Magyar Orvos újságban. Főbb témái többek között az otthoni szakápolás és rehabilitáció kapcsolata, az infokommunikációs és telemedicina lehetőségei az otthoni szakápolásban. Szakmai munkája elismeréseként több kitüntetést is kapott. 2013-ban Szent Erzsébet díjat adományozott részére a Megyei Közgyűlés. 2017-ben Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettet vehetett át, szintén a megyében végzett kimagasló szakmai munkájáért. 2021-ben az EMMI Miniszteri Dicséret kitüntető elismerő oklevelét vehette át. Részt vesz a szakma társadalmi szervezeteinek munkájában is, annak aktív szakmai fejlesztésében és alakításában egyaránt. 2000 – 2016-ig a Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület elnökségi tagja. Részt vett a szervezet keretein belül az otthoni szakápolás fejlesztési koncepciójának kidolgozásában (2009).  2004-től az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alapellátási alelnöke, 2006-tól 2008 általános alelnök, 2015-2019 közösségi és hospice országos tagozati küldött, 2019-től közösségi és hospice országos tagozat szakértője. Az Otthoni Szakápolási Szolgálatot 1997-től vezeti. 2010-től hospice szolgáltatással bővült az ellátás. Az otthoni szakápolás a beteg otthonában történő ápolási szakellátás. A lakóhely közeli ellátások hangsúlyozásával jelentősége az utóbbi években egyre nő. A kórházak is egyre nagyobb ápolási igényű betegeket küldenek további szakápolásra az otthoni szakápolás keretei közé, ami nagy odafigyelést és pontos és szakszerű ellátást igényel. Az otthoni szakápolásnak fontos szerepe volt Miskolcon a Covid járvány idején is. Vezetőként időt nem kímélve szervezte a járvány alatt a betegek zökkenőmentes szakápolását és erő felett látták el a betegeiket otthonukban, Miskolcon. Igyekezett megteremteni számukra a nehéz körülmények ellenére is a hozzáférhetőséget és a magas színvonalú szakmai ellátást.   Egészségügyi pályáját 44 éve kezdte, harmadik generációs egészségügyi dolgozóként. Nagymamája bába, édesanyja szülésznő volt. Az ápolói hivatás minden lépcsőjét végig járva jutott el az egyetemi okleveles ápolói végzettségig. A betegek iránti elkötelezettség egész életét végig kísérte. A segíteni akarás, a szakma és az emberek iránti elkötelezettség határozta meg szakmai munkáját. Az ápolást mindmáig hivatásként éli meg. Hitvallása: betegek iránt érzett szeretet és empátia ugyanolyan fontos, mint a szakmai tudás. Az embert egészben kell tekinteni és nem lehet részenként ápolni. Ha a test beteg a lélek is megbetegszik. Ha lélek beteg a test sem lesz egészséges. Az egészségügyi ellátást és az ápolást komplexen kell kezelni, a beteg adott szükségleteit figyelembe véve. Ápolni is csak kellő empátiával, szeretettel, odafigyeléssel, felelősségtudattal és magas szakmai munkával lehet, mert a beteg betegsége súlyosságától függetlenül mindig kiszolgáltatott.