Városháza
Önkormányzat

Németh Éva

Pro Urbe kitüntető cím
2023. évi kitüntetett

Németh Éva 1954.07.02-án született Miskolcon, gyermekkorát dolgos családban, akkor még Miskolc Martintelepnek hívott településrészén töltötte. Középiskolai tanulmányai során – melyet a Földes Ferenc Gimnáziumban végzett – döntött úgy, hogy emberekkel, azok művelődésének szervezésével szeretne foglalkozni. Ennek elérése érdekében tanulmányait a Debreceni Tanítóképző könyvtár/népművelés szakon folytatta, majd azt elvégezve az Egri Tanárképző Főiskola népművelés szakán megszerzett diplomával Népművelő-könyvtáros képesítést szerzett. Perecesre 1974-ben került, ahol a Tárna téren lévő Bányász Klubban működő Bányaüzem által fenntartott Bányász Művelődési Házban kezdett el dolgozni. A Bányaüzem átszervezése során azonban 1980-ban az Intézmény áthelyezésével Ő is Lyukóbányára került, ahol új néven Bányász Szakszervezeti Klubkönyvtár keretei között folytatta tevékenységét.

Művelődési intézmény vezetőként kulturális, közösségi tevékenysége során elköteleződött a művelődés, a bányász kultúra és hagyományápolás területén és hamar felszínre került jó kommunikációs készsége, nyitottsága, csapatszellemű gondolkodásmódja, együttműködési- és szervezőkészsége, kezdeményező készsége, nagy munkabírása.

2000-ben, az AES Corporation tulajdonába került át a bányaüzem és az amerikai cég elvárásainak megfelelve a Nyíregyházi Főiskola – PR szakreferens szakon szerzett képesítéssel

PR munka és kulturális feladatokkal foglalkozott egészen a bányaüzem bezárásáig. Munkássága során nagyon sok tapasztalatot, gyakorlatot, szerzett, mivel valamennyi projektjében szerepet vállalt, ellátta a projektek lebonyolításához kapcsolódó koordinációs feladatokat (pl. adminisztráció, pénzügyi elszámolás, rendezvényszervezés, partnerek közötti egyeztetés) együttműködött a különböző partnerekkel. Így lett Ő felsőfokú végzettségű, projektfejlesztési, felnőttképzési és munkaerő-piaci gyakorlattal, a fejlesztéstől a képzési programok bonyolításán át az elszámolásokig minden területen megbízható szakmai tudással rendelkező szakember. Feladatainak céljaként tűzte ki az ismeretterjesztés és művelődési szokások gondozását, könyvtári tevékenységet, öntevékeny művészeti csoportok és közösségek működtetését, iskolán kívüli képzést, életminőséget javító lehetőségek biztosítását, szabad idő kulturált eltöltését, szórakozási lehetőségek biztosítását, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását és tovább őrzését. Tevékenységei közül egyik legnemesebb és talán legnehezebb vállalt feladata is egyben, a Bányász Fúvószenekar működésének szervezése. A fúvószenekar életében nagyarányú változást jelentett Lyukóbánya bezárása, mellyel teljesen megszűnt az együttes rendszeres anyagi támogatása. A Fúvószenekar fennmaradásának egyetlen lehetőségeként nagy terhet vett a vállára és a Zenekar tagjaival együttműködve egyesület létrehozása mellett döntött. A 2005-ben megalakult Bányász Kulturális egyesület Németh Éva elnöki vezérletével „visszatelepülve” Perecesre a Bollóalja utcában létrehozta a „Közösségi Ház”-at, mely nyitva áll minden itt lakó polgár és szervezet előtt, tárgyi és technikai feltételeivel olyan színtérként működik, ahol az érdeklődők az iskolásoktól az idősekig egyaránt megtalálják közösségeiket, az igényelt szabadidős programokat. A bányászathoz való kötődés a bánya bezárásával nem szűnt meg, felelősséggel vállalja az ősi szakma hagyományainak őrzését és továbbvitelét, a fiatalabb generációval való megismertetését és tevékenysége Pereces határain túl kiterjed az egész megyére, országos és nemzetközi kapcsolatokra. Korábbi munkásságát új lendülettel folytatta, de immáron a társadalmi szervezet elnökeként, a Közösségi Ház vezetőjeként, a civil szervezeti élet új kihívásainak, a forrásszerzésnek, pályázatírásnak is meg kellett fellelnie. 2006-ban a közművelődési területen végzett kiemelkedő tevékenységéért Wlassics Gyula-díjban részesült, ekkor már, mint a miskolci Bányász Kulturális Egyesület népművelője. Jelenléte biztosítja a munkavégzés folyamatosságát, a teljesítmények biztonságos fenntartását, a célok megvalósítását.