Városháza
Önkormányzat

Görömbölyi Kulturális Egyesület

„Az Év Civilszervezete” díj
2024. évi kitüntetett

33 éve, 1991-ben alakult görömbölyi lokálpatrióták összefogásával, melynek célja volt a városrész leszakadó kulturális és közösségi életének megújítása, a Budai Nagy Antal Művelődési Ház tartalommal való megtöltése, az érdeklődési köröknek megfelelően szakmai kisközösségek alakítása, a meglévők művészeti együttes, a Görömbölyi Népdalkör működéséhez szükséges források biztosítása. Az egyesület rövid időn belül a város legismertebb civil szervezete volt, szakmai és módszertani példa, ennek folyományaként 1997-ben az akkori képviselővel összefogva megszervezhették a művelődési ház felújítását, újjáépítését, melynek következtében egy korszerű közösségi ház került beüzemelésre. 2000-től a Görömbölyi Kulturális Egyesület közművelődési megállapodás keretén belül 12 évig működtetője volt a közösségi háznak, fenntartója a működő kiscsoportoknak, számos nagy közösségi rendezvényt szervezett, melyből a városrész legnagyobb eseménye a több napos Görömbölyi Ősz rendezvénysorozat. A közösségi tér működtetésében bekövetkezett váltás több évre visszavetette a helyi közművelődési élet megszokott formáit, 2019-től azonban ismét a régi hagyományokra alapozva ujjászervezték a szabadidős programokat, sikerrel pályáztak számos közösségfejlesztő CLLD-s projekt megvalósítására. (Legyünk Együtt, tegyünk együtt! vagy Közösségépítés négy évszakban Görömbölyön). Céljuk volt a Görömböly városrész hagyományaira építő közösségfejlesztés folytatása a régi programok megújításával, bővítésével. A projekt célja illeszkedett azon szakmai politikai környezethez, mely célul tűzte ki a helyi közösségek, elsősorban a települések, a településrészek, a térség közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését. A projekt keretében a közösségfejlesztés változó, több területen átívelő módszereit bevonva került megvalósításra. A helyi cselekvési terv alapján a városrész, Görömböly lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciókat, tevékenységeket, eseményeket, programokat szerveztek a Görömbölyön működő egyházi szervezetek és intézmények együttműködésével. A projekt keretében közösségfejlesztési folyamatokat kezdeményeztek és valósítottak meg, azon kulturális, sport, gasztronómia közös pontok mentén, melyek a kertvárosi életformára jellemzőek. A fejlesztés kiemelt figyelmet fordított a helyi kezdeményezésekre, az alulról jövő jelleg érvényesítésére. A Projekt megvalósítása során nagy hangsúlyt fektettek azon magánszemélyek és civil szervezetek által indított közösségépítő tevékenységekre, mely Görömböly hagyományaira, természeti adottságaira épített. Céljuk volt a helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, a célcsoportok érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása. Cél volt az is, hogy Görömbölyhöz való kötődés nyomán bontakozzon ki a bevont egyének kreativitása, jöjjön létre az eltérő életkorú egyének, illetve generációk közötti párbeszéd, együttműködés. A kulturális események, programok, fórumok, előadások, kiállítások, események szervezése, lebonyolítása közelebb hozta a fenntartható fejlődés kultúráját a fiatalok, a felnőtt korosztály tagjai számára. Pályázati támogatásokkal olyan informális workshopok, tréningek, ismertető képzések valósulhattak meg, amelyek a Görömböly lakosságával megismertették a biogazdálkodás és az ökoszisztémán alapuló kertészkedés titkait, melyek példaadóak lehetnek a különféle korcsoporthoz tartozó gyermekek és ifjak számára is. Közösségépítő folyamatokról rendszeresen beszámoltak az egyesület közösségi médiafelületén, a projektben biztosítjuk a kötelező nyilvánosságot. A projekt során az alábbi közösségek, kiscsoportok működtetését sikerült dinamizálni: Nyugdíjas klub (25-30 fő); Kertbarátok köre (20-25 fő); Pöttömök (1-6 éves korosztály – 10-15 fő); Kölyökidő (1-10 éves korosztály – 15-20 fő); Ifjúsági klub (12+ korosztály – 15-20 fő). Közösségi rendezvények: Görömbölyi Pince Piknik (április 30.); Szabadtéri családi hétvége (4 alkalommal: Márton nap; Mikulásvárás; Húsvéti nyuszi buli; Színpadavató); Görömbölyi Ősz (3 napos rendezvény).