Városháza
Önkormányzat

VIII-157/23.806/1997.sz. határozat CINE-MIS Kft. Alapító Okirat kiegészítési kérelme

Közgyűlési határozat
1997. szeptember 04.