Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2020. május 05.
Tájékoztatás az idegenforgalmi adó felfüggesztéséről

                                                                    

 

 

Tájékoztatás az idegenforgalmi adó felfüggesztéséről

Tisztelt Adózók és Szálláshely-szolgáltatók!

 

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletével az idegenforgalmi adó felfüggesztéséről döntött.

A Kormányrendelet 5. §-a értelmében az e rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

A fenti rendelkezések alapján 2020.04.26. naptól nem terheli adókötelezettség azt az adófizetésre kötelezett magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól az idegenforgalmi adót nem kell beszednie és befizetnie, viszont továbbra is be kell vallania (elektronikus úton vagy papír alapú nyomtatványon).

Az április hónapra vonatkozó idegenforgalmi adóbevallásnak tartalmaznia kell az április 26. napja előtti időszakra vonatkozó adóköteles vendégéjszakák számát és a számított adó összegét, valamint az április 26. napjától be nem szedett, de megállapított idegenforgalmi adót.

Az adóbevallás benyújtásának határideje 2020.05.15. napja. A Kormányrendelet hatálybalépése előtt beszedett idegenforgalmi adót a szálláshely üzemeltetőjének eddig az időpontig kell megfizetnie Adóhatóságunk részére.

A szálláshely üzemeltetőjének havonta továbbra is bevallást kell benyújtania az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.

Az adóbevallás az E-önkormányzat portál felületről érhető el, on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is - nyomtatható PDF formátumban.

További segítség az alábbi elérhetőségeken található:

https://www.miskolc.hu/ugyleiras/beszedett-idegenforgalmi-ado

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

Miskolc Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Adó Osztály