Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2024. június 18. • Lejárt
Pályázati kiírás Csoportvezető munkakör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

Csoportvezető

munkakör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Vezeti a Finanszírozási Csoport munkáját, megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a szervezet pénzügyi műveleteit. Feladatai közé tartozik a gazdasági szervezet pénzügyi műveleteinek tervezése, elemzése és ellenőrzése. Feladatát képezi a pénzügyi tervek és stratégiák kidolgozása és felülvizsgálata, pénzügyi beszámolók készítése. Havi, heti finanszírozási tervet készít, amelyeket vezetői igény szerint rövidebb időtávon belül ismételten aktualizál. Folyamatos tájékoztatást ad a pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről a partnerek, a Hivatal osztályainak megkeresése esetén. A fizetendő áfa megállapításához a számviteli szakrendszerben lezárja és ellenőrzi az áfa vevő analitikát, a késedelmes számlák analitikáját. Havonta elvégzi az áfa könyvelés és bevallás egyeztetését, a befolyt fizetendő áfa, a levonható áfa és a fordítottan adózó számlák esetében. Közreműködik a működéshez szükséges forrás megszerzésében és felhasználásában, a beruházási és finanszírozási döntések előkészítésében. Tevékenységével elősegíti a stratégiai döntések támogatását, a pénzeszközök hatékony felhasználását.

FEOR besorolás:  1123 Helyi önkormányzat kinevezett vezetője

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Miskolc

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Közgazdaságtan, egyetem vagy főiskola szakirányú végzettség.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  3

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. (Pályázathoz kérjük csatolni!)
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához. (Pályázathoz kérjük csatolni!)
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 39. § alapján (speciális, köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • Mérlegképes könyvelői képesítés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.
 • Önkormányzati költségvetési területen szerzett tapasztalat.
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • motivációs levél,
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján,
 • adatkezelési nyilatkozat,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.07.02.

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 201.366/2024 pályázati azonosító megjelölésével az allaspalyazat@miskolc.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton vagy személyesen a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humánerőforrás Osztály, 3525 Miskolc, Városház tér 8. címen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201.366/2024, valamint a munkakör megnevezését: Csoportvezető.

A pályázat, a KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon (https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/ ) keresztül is benyújtható.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.16.

Csatolmányok