Városháza
Ügyintézés

Salkaházi Sára Program

A 2020. évi Salkaházi Sára Miskolc program lezárult!

 

 

Veres Pál polgármester felhívása

Tisztelt Miskolci Nyugdíjasok!
 

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a „Salkaházi Sára Miskolc” program ebben az évben is folytatódik.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbra is kiemelten fontosnak tartja, hogy gondoskodjon az idősekről, kifejezve ezzel az életen át tartó munkájuk iránti megbecsülésünket.

Ennek a gondoskodásnak és a Nagy-Miskolc programban meghirdetett „Salkaházi Plusz” programelemnek köszönhetően, az évi egy összegű 10.000 Ft-os támogatást idén

11.000 Ft-ra emeltük.

A támogatásra az jogosult, aki:

  • nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, stb.),
  • betöltötte, vagy december 31-ig betölti hatvanadik életévét,
  • miskolci lakóhellyel rendelkezik.
  • jövedelmeinek összege (nyugdíja és egyéb jövedelme összesen) nem haladja meg a havi 285.000 Ft-ot

A támogatás megállapításához a mellékelt kérelmet kell kitölteni és lehetőség szerint 2020. október 31-ig eljuttatni hozzánk személyesen Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáiba, vagy válaszborítékba helyezve postai úton. Az ügyfélkapuval rendelkezők idén már elektronikus úton is előterjeszthetik kérelmüket a www.miskolc.hu honlapon elérhető nyomtatványon, vagy a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatás használatával.

A koronavírus-járvány miatt a „Salkaházi Sára Miskolc” program keretében rendezvények megtartására sajnos nem volt lehetőség. A programok jövőbeni megrendezése csak a hatályos védelmi intézkedések megtartása mellett lehetséges, fokozott figyelmet fordítva az idősek, mint veszélyeztetett korosztály egészségének védelmére. A médián és különböző felületeken keresztül tájékoztatom majd Önt a rendezvények várható alakulásáról és részleteiről.

Amennyiben további kérdése lenne a „Salkaházi Sára Miskolc” programmal kapcsolatosan, kérem hívja a 06/46/512-703 információs telefonszámot.

Engedje meg, hogy megköszönjem a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben tanúsított felelősségteljes magatartását és türelmét. Miskolc ezekben a nehéz időkben is megmutatta, hogy fegyelmezetten, összefogva, együttműködve a szabályok maradéktalan betartása mellett képes a közös cél, a járvány terjedésének megakadályozása érdekében cselekedni.

 
Miskolc, 2020. augusztus 31.

 Tisztelettel:

  Veres Pál
polgármester                              
 
                                                                                                       

Jogosultsági feltételek:

Pénzbeli támogatás és természetben nyújtott szociális ellátás állapítható meg a Salkaházi Sára Miskolc Program keretében annak a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő 60. életévét betöltött személynek, aki a kérelem benyújtásának időpontjában Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és jövedelme nem haladja meg  a nyugdíjminimum tízszeresét, a mely 2020. évben 285.000,- Ft.

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás:

Az öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági és rehabilitációs ellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, szülői nyugdíj, árvaellátás, mezőgazdasági szövetkezeti járadék, baleseti járadék, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, vagy házastársi jövedelempótlék.

A  támogatás összege:

évente egy alkalommal  az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott összegű pénzbeli támogatás

Ügyindítás:

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatalának  ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani, az erről szóló írásbeli  értesítést követően. Az ügyfélkapuval rendelkezők idén már elektronikus úton is előterjeszthetik kérelmüket a lenti ÁNYK nyomtatvány, vagy a www.epapir.gov.hu szolgáltatás használatával.

Az éves támogatás megállapítása iránti kérelem az adott év december 31. napjáig nyújtható be, ennek elmulasztása jogvesztő.

Vonatkozó jogszabályok
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.10.) rendelete

 

Szociális és Köznevelési Osztály - ügyfélfogadás

Telefon:+36 46 512-800
Fax:+36 46 341-804
Email:szoc@miskolc.hu
Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Nyitva tartás:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8.00-16.00 ZÁRVA 8.00-17.30 8.00-16.00 8.00-12.00

A nyitva tartási idő alatt ebben az esetben az Ügyfélfogadási időt kell érteni.