Városháza
Ügyintézés

Jelkép- és névhasználati ügyek

Miskolc város nevének használata

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 36/2016. (XII.12.) önkormányzati rendeletében szabályozza Miskolc város nevének jogszerű használatát. Miskolc nevének engedélyköteles használata esetében a névhasználat díjmentes. A névhasználatra vonatkozó kérelmet írásban, illetékmentesen a Polgármesterhez kell benyújtani. A névhasználatra vonatkozó kérelemnek a Ket. 35. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell:

 • a kérelmező tevékenységi körét,
 • a kérelmezett névhasználat időtartamát,
 • a kérelmezett névhasználat célját,
 • a kérelmezett névhasználat módját,
 • a kérelmező arra irányuló nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy az általa kifejtett tevékenység alkalmas a Miskolc városa iránti megbecsülés fokozására vagy a város egészének vagy egy részének fejlődésének elősegítésére a tudományos, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi, szociális, vallási vagy gazdasági területen.

A névhasználat iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell

 • a szervezet létesítő okiratának vagy cégkivonatának eredeti vagy egyszerű másolati példányát, amennyiben a kérelmező nem természetes személy,
 • az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – a tényleges méret, a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével,
 • igazoló dokumentumokat.

Az engedély nélküli, engedélytől eltérő vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott névhasználatot a Polgármester megtiltja.

Miskolc város címerének és zászlajának használata

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/1990. (XII.29.) önkormányzati rendeletében szabályozza Miskolc város címerének és zászlajának jogszerű használatát. Miskolc címerének és zászlajának engedélyköteles használata esetében a címer és zászlóhasználat díjmentes. A címer- és zászlóhasználatra vonatkozó kérelmet írásban, illetékmentesen a Polgármesterhez kell benyújtani.

A címer és zászló használatára vonatkozó kérelmek tartalmaznia kell

 • a kérelmező nevét (megnevezését) és címét,
 • a címer és a zászló előállításának, felhasználásának célját, módját és időtartamát,
 • illetőleg a forgalomba hozandó mennyiséget, a felhasználásért felelős személy nevét,
 • a tervezett mintapéldány másolatát.