Városháza
Ügyintézés

Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatti idegenforgalmi adót érintő eltérő szabályozásról az Ukrajna területéről érkezett magánszemélyek esetén

A Kormány a 87/2022. (III. 7.) Korm. rendeletével (a továbbiakban: Korm. rendelet) a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról döntött az alábbiak szerint:

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § 2022. február 24-étől nem kell alkalmazni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. §-át az Ukrajna területéről 2022. február 24. napján vagy azt követően érkezett olyan magánszemély esetén, aki a Magyarországra érkezését megelőzően jogszerűen tartózkodott Ukrajna területén.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

A fenti rendelkezés alapján, a 2021. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező és a Magyarországra érkezést megelőzően Ukrajnában jogszerűen tartózkodó magánszemélyekre nem terjed ki az idegenforgalmi adó hatálya, azaz nem alanyai az idegenforgalmi adónak.

Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) a fenti időponttól az idegenforgalmi adót nem kell beszednie az arra jogosult személytől, és nem kell bevallania az önkormányzathoz, azonban köteles ellenőrizni a szálláshelyen tartózkodó magánszemély Korm. rendelet szerinti státuszát.

A fenti rendelkezés hatálya alá tartozás tényének bizonyítására minden olyan igazolás elfogadható a megszálló vendégtől, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy 2022. február 24-én vagy azt követően lépett Magyarországra Ukrajna területéről, s a határátlépést megelőzően jogszerűen tartózkodott ott. Az első körülményt igazolhatja – többek között – a határátlépésről szóló útlevél-bejegyzés, -pecsét, irat, míg a másodikat (a jogszerű ukrajnai tartózkodást) – egyebek mellett – az ukrán lakcímről kiállított irat, ukrán diákigazolvány vagy tanulói jogviszonyt igazoló irat is.

 

Miskolc Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Adó Osztály