Városháza
Polgármesteri hivatal

Főkertész

Főkertész feladata

A város, zöldfelületi koncepciójának, stratégiájának és terveinek elkészíttetése, a bennük foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, szükség esetén ezek felülvizsgálata, ütemezett (ciklikus) aktualizálása, megújítása. Zöldfelületi rendszert, külterületi területhasználatokat érintő tervpályázati kiírások előkészítése, szakmai véleményezése, koordinálása. Részvétel, kezdeményező szerep a zöldfelületeket érintő lakossági szemléletformálásban. Folyamatosan kapcsolatot tart az érintett és illetékes hatóságokkal, állami szervekkel. Részt vesz és szakmai javaslatokat tesz a városban tervezett zöldfelület és zöldterület-fejlesztési, parkosítási, növény- és faültetési tervek készítésénél. Szakmailag véleményezi és szakmai tanácsot ad az illetékesnek az egyes tervezett építési beruházásokhoz csatolt favédelmi tervekre vonatkozóan.

Bemutatkozás

Czifrusz Natália Főkertész

A nevem Czifrusz Natália, 2020 szeptember 1-től töltöm be Miskolc városi főkertészi pozíciót.

Végzettségemet tekintve kertészmérnök vagyok, 2000-ben végeztem a Kecskeméti Főiskola Kertészmérnöki Karán.

Friss diplomásként kezdtem dolgozni Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztályán, itt 15 éves gyakorlatot szereztem zöldfelület-fenntartásában, parkgondozásban, fasorgondozásban.

Munka mellett szereztem több szakirányú diplomát.

Öt évet töltöttem a szakképzésben, előbb szakoktatóként majd a mérnöktanári diploma megszerzését követően szaktanárként.

A magánéletben háromgyermekes anyuka vagyok, családommal Miskolcon élek.

Nagyon fontosnak tartom a város zöldterületi rendszerének kiegyensúlyozott működtetését, a szakmai elvárások és lehetőségek összehangolását, a környezeti nevelés hangsúlyozását.

Elérhetőség

Főépítészi Kabinet

Telefon: (+36) 46/512-700/4935

Email: fokertesz@miskolc.hu

 

Ügyfélfogadás

Telefonos egyeztetés alapján

Fakivágás ütemezése

Tájékoztatás közterületi fasorgondozásról

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül a jogszabályok önkormányzati hatáskörbe utalják, és saját vagyonként kezelik a közterületen lévő fákat és azok gondozását.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
  • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
  • 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

A gondozás kizárólag a beérkezett lakossági és egyéb közületi igények kielégítésével történik, a társadalmi ellenállás miatt nagyon nehezen lehet előre tervezett és indokolt feladatot végrehajtani.

Jelenlegi ügymenet:

Amennyiben az ügyfél (lakos, közös képviselő, meghatalmazott, terület önkormányzati képviselője) ingatlana környezetében közterületen lévő fa valamilyen módon zavarja, a fával kapcsolatosan aggálya, észrevétele van úgy írásban kérheti a fa állapotának felülvizsgálatát, illetve a szükséges intézkedések megtételét. A kérelem/bejelentés alapján a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szakmai, valamint kezelői véleményt fogalmaz meg, amely szakmai javaslat alapján az Építési és Környezetvédelmi Osztály határozat formájában dönt a fa kivágásáról.

 Amennyiben a beadványban foglaltak helytállósága igazolást nyer, és a fa egészségi állapota, állékonysága vagy egyéb megalapozott körülmény alátámasztja a kivágás szükségességét, akkor a határozat alapján a Miskolci Városgazda NKft. beütemezi a fa szakszerű kivágását.

A fák kivágásra természetvédelemi okok figyelembevétele mellett vegetációs és költési időszakon kívül, a fák nyugalmi állapotában szeptember 01.  és február 28. között kerül sor.

Hasonló módon kérelem benyújtásával indul a közterületi fák gallyazásának ügymenete is. Ebben az esetben fakivágási határozat nem születik, a Miskolci Városgazda NKft. munkatársai szakmai és környezeti valamint a növény egyedi igényei alapján dönt a gallyazás szükségességéről, mértékéről.

Gallyazás történhet beláthatósági, közlekedési okokból, egészségi okokból (száradás, fagyöngy fertőzés, korhadás, ág leszakadás), épület, ingatlan veszélyeztetése, árnyékolás, stb.

A feladatok elvégzése – fakivágás, gallyazás – az éves költségvetésben Fasorgondozás soron biztosított előirányzat terhére történik.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott fakivágási engedélyek listája ezen az oldalon, a Letölthető dokumentumok között megtalálhatóak.


Méhlegelők

Az utóbbi időben Miskolc több pontján tűntek fel olyan kaszálatlan területek, melyek célja, hogy a méheknek és más beporzó rovaroknak szolgáljanak etető területként. A méhlegelőkről egyre többet hallani, a céljuk, kialakításuk azonban még nem tisztázott a lakosság számára, így megosztóvá válhatnak. Ezúton szeretnénk a témában néhány kérdést tisztázni, hogy mindenki teljes szívvel tudjon elköteleződni a városi méhlegelő kialakítási program mellett.

A mézet készítő házi méhek mellett más rovarok is részt vesznek a növények beporzásában. A növényvédőszerek túlzott használata és az élőhelyek csökkenése miatt a poszméhek, légyfélék és más beporzó rovarok száma egyre csökken. A méhlegelők számukra is menedéket jelenthetnek.

A kaszálatlan területeken kialakuló változatos – biodiverz – növényállomány akár a teljes vegetációs időszakban táplálékot nyújthat a méheknek. Annak érdekében, hogy az adott területen a virágos növények elterjedését segítsük, alkalmazhatunk felülvetést, speciális magkeverék alkalmazásával. A kaszálás módjának és idejének megválasztásával is befolyásolhatjuk a virágos növények szaporodását, továbbá a szakaszos fűnyírás egész évben virágos foltokat biztosít a méhek számára. Célunk, hogy a szemünknek kedves látvány mellett a velünk élő rovarok számára is vonzó életteret alakítsanak ki.


Közterületi fák öntözése

2020. őszén a Városgazda a Nagy-Miskolc Program részeként elültetett 2.000 fát. Sajnálatos módon a nyár elején tapasztalt rendkívüli hőséggel és szárazsággal a Városgazda nem tudta tartani a lépést, a folyamatos öntözés ellenére a csemeték száradásnak indultak.

Szeretnénk a kedves lakosság segítségét kérni, hogy a jövő árnyékot adó fái esélyt kapjanak a túlélésre. Egy-egy csemete életben maradásához a talaj menti és légköri forróság miatt hetente 30-50 liter víz kijuttatására van szükség. Amennyiben lehetősége van, a kora reggeli vagy késő délutáni hűvösebb időszakban egy-két liter vízzel támogassa életfeltételeik javítását.

Öntözésével hozzájárul egy zöldebb város megteremtéséhez.

Köszönettel:

Miskolc MJV Polgármesteri Hivatala

Letölthető dokumentumok