Városháza
Önkormányzat

„Földes Ferenc Gimnázium természettudományos labor” projekt

Egy új, korszerű, a természettudományos tantárgyak oktatására alkalmas laboratórium kialakítását valósította meg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társadalmi Megújulási Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Földes Ferenc Gimnázium természettudományos labor” című TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0060 jelű projekt keretében.A projektet azzal a céllal indította Miskolc önkormányzata, hogy a kor oktatási kultúrájának és igényeinek megfelelő kísérleti laboratóriumok megépítésével segítse a diákok ismeretszerzését. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban” projekt keretében a biológia, a fizika és a kémia tantárgyak alap- és emelt szintű oktatásához szükséges tartalmi és infrastrukturális fejlesztés valósult meg.

A 2013 májusában kezdődött, 331.976.800 Ft összköltségű fejlesztés során két, egyenként 18 fő befogadására alkalmas, korszerű kísérleti eszközökkel felszerelt laboratórium került kialakításra.
A program 15 partnerintézmény, miskolci és vidéki általános és középiskolák együttműködésével valósult meg, aminek köszönhetően közel 1800 diák vehet részt a természettudományos laboratóriumban tartott gyakorlati órákon. A Földes Ferenc Gimnázium laboratóriumainak szabad kapacitására további iskolák is jelentkezhetnek partnerintézménynek. A gimnáziummal kötött megállapodás után az iskolát felveszik a partnerek közé, és a majd itt dolgozó szaktanár is akkreditált képzést kap tőlük.

Háttér

A természettudományos tantárgyak oktatásának megújításának céljával négy miskolci középiskola nyújtott be pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív program támogatási rendszeréhez. A programnak köszönhetően elsőként a Herman Ottó Gimnáziumban készült el a kísérleti „élménylabor” (2013. május), amit a Lévay József Református Gimnázium, a Földes Ferenc Gimnázium, illetve az Avasi Gimnázium hasonló jellegű fejlesztései követtek.
A laborok felszereltsége lehetővé teszi, hogy a tananyagot a diákok számára érdekesebbé, könnyebben tanulható módon oktassák, továbbá a tehetséges, érdeklődő tanítványoknak a tananyagon túlmutató ismereteket nyújtsanak.

A projekt címe „Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos Labor”
Pályázati forrás TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0060
A projekt elszámolható költsége 331.976.800 Ft
Önrész 0 Ft
Támogatás 331.976.800 Ft
Támogatás mértéke 100%

A projekt az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Meghívó

Sajtóközlemény

Projektzáró meghívó

Meghívó 4.

Meghívó 3.

Meghívó 2.

Meghívó 1.