Városháza
Ügyintézés

Talált tárgyak kezelése

Szolgáltatás indítása

Az eljárás hivatalból indul.

Jogosultak köre

Találó és tulajdonos.

Mit kell tennie

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc nap alatt a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, vagy más átvételre jogosult személynek átadni, vagy a települési önkormányzat jegyzőjének beszolgáltatni.

A talált személyazonosító igazolványt le kell adni a találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak.

A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállító eszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.

Határidők

Ügyintézési idő: 3 hónap

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Egyéb információk

A jegyzőhöz való beszolgáltatásakor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára, amiről a jegyző igazolást ad ki.

A talált dolog tulajdonosának megállapítását követően a jegyző a dolgot haladéktalanul átadja a jogosultnak. Amennyiben a dolog jogosultjának személye nem állapítható meg, a jegyző a beszolgáltatástól számított három hónapon át a dolgot megőrzi, ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot – amennyiben ennek tulajdonjogára átadáskor igényt tartott - a találónak ki kell adni.

Ha a jogosult a dologért az átadástól számított 3 hónap alatt nem jelentkezett és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot értékesíti.

Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított 1 éven belül nem jelentkezik.

 

Vonatkozó jogszabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Fogalmak

Talált tárgy: feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolog.

Talált tárgyak listája 

Talált tárgy megnevezése Találás helye Találás ideje Iktatószám
Indítókulcs és Ford Vagép kulcstartó Miskolc, Kőporos u. 2021. május 4. 303285/2021.
Kroko Mander márkájú pénztárca Miskolc, Széchenyi u. 2021. április 24. 303287/2021.
Samsung mobiltelefon (törött) ismeretlen 2021. május 16. 303289/2021.
Indítókulcs Miskolc, Standion u. 13. 2021. április 12. 303291/2021.
Samsung mobiltelefon Miskolc, Vologda u. 2021. április 18. 303293/2021.
Huawei mobiltelefon Miskolc, Vologda 2021. május 15. 303296/2021.
Blaupunkt mobiltelefon Miskolc, Európa liget és Ifjúság u. között 2021. május 20. 303524/2021.
Kulcscsomó Miskolc, Tapolcai elágazás buszmegálló 2021.május 17. 303525/2021.
Opel típusú gépjármű indítókulcs Miskolc, Corvin utca 2021. június 4. 303753/2021.
NAVON mobiltelefon Miskolc, Malomszög utcai villamosmegálló 2021. június 10. 303754/2021.
       

Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00