Városháza
Ügyintézés

Képzelt szülő adatainak megváltoztatása

Szolgáltatás indítása

Személyesen előterjesztett kérelmet követően kérelemre folytatandó az eljárás

Határidők

21 napon belül

Benyújtandó dokumentumok

  • értesítés születésről
  • születési anyakönyvi kivonat

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Egyéb információk

A jegyző az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek részére az anya kérelmére képzelt személyt állapít meg apaként, feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt. A gyermek a nagykorúvá válását követően bármikor kérheti, hogy számára képzelt személyt állapítsanak meg apaként, feltéve, hogy nincs olyan személy, akit apának kell tekinteni. A gyermek a nagykorúvá válását követően bármikor kérheti a korábban bejegyzett képzelt apa nevének és adatainak törlését, valamint nyilatkozhat arról, hogy a továbbiakban viselni kívánja-e a képzelt apa családi nevét. A képzet apa adatainak megállapítására irányuló eljárásban az anya kérelméről és a gyermek névviselésére vonatkozó döntéséről a jegyző jegyzőkönyvet vesz fel.

Az eljárás az anya kérelmére indul.

A képzelt apa adatainak megállapításakor nem állapítható meg családi névként annak a férfinek a neve, akinek apasága megállapítása iránt per volt folyamatban és a keresetet a bíróság jogerős ítéletével elutasította.

Az ügyben jognyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. A jegyző a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére igazolást ad ki arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy.

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról