Városháza
Ügyintézés

Anyakönyvi okirat kiállítása

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Az ügyfél vagy annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazott.

Mit kell tennie

A kérelem postai úton, elektronikusan ügyfélkapun, vagy személyesen megjelenés útján a polgármesteri hivatal központi ügyfélszolgálatán lehet előterjeszteni.

Az At. 73.§ (5) bekezdése alapján az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni.

Határidők

Amennyiben az elektronikus anyakönyv az igazolni kívánt adatot tartalmazza azonnal. Ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani, és azt a személyesen megjelent kérelmezőnek átadni vagy a kérelmezőnek elküldeni.

Benyújtandó dokumentumok

  • Kérelem halotti anyakönyvi kivonat kiadása iránt nyomtatvány
  • Kérelem házassági anyakönyvi kivonat kiadása iránt nyomtatvány
  • Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiadása iránt nyomtatvány

 

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

Szükséges okiratok:

A kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az ügyintézés díja:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Fogalmak

A 2010. évi I. törvény 3.§-a.

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00