Városháza
Ügyintézés

Állampolgársági eskü / fogadalom tétele

Szolgáltatás indítása

Az Ápt. 16.§-a értelmében a honosítási okiratot az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kiállításától számított 15 napon belül megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes polgármesternek, vagy a magyar konzuli tisztviselőnek.

Jogosultak köre

Az ügyfél.

Mit kell tennie

A polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője - konzuli tisztviselő - az okirat megérkezését követő harminc napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

Határidők

Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől számított egy éven belül a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti.

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Egyéb információk

Az esküt vagy a fogadalmat a honosított

  • hagyományos honosítási eljárás keretében a lakóhelye szerint illetékes polgármester előtt,
  • vagy Ápt. 4.§ (3), (3a), (6), (7) bekezdése, illetve az 5. § hatálya alá tartozó honosított, egyszerűsített honosítási eljárás keretében választása szerint a polgármester vagy a magyar külképviselet vezetője előtt teszi le.

A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le.

A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

Vonatkozó jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

 

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.


Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00