Városinformáció 2022. május 17. • Lejárt
Fogadj örökbe egy közterületet - program

A program célja

Miskolc város közterületeinek élhetőbbé tétele, a zöld növényzettel borított felületek növelése, kulturáltabb és esztétikusabb lakókörnyezet és utcakép kialakítása és megőrzése, a közterületen felhalmozott illegális hulladéklerakások megszüntetése az önkéntes „örökbefogadónak” jelentkezőkkel együttműködésben.

Mit jelent a jelképes „örökbefogadás”?

 • Az örökbefogadó a programba jelentkezéskor javaslatot tesz arra, hogy mely közterületen milyen feladatok elvégzését vállalja.
 • A feladat ellátása önkéntes és térítésmentes.
 • Nem „fogadható örökbe” Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 22/1999. (VI.07.) sz. rendeletének 6. § (1) bekezdésében meghatározott területsáv.
 • A program keretében az alábbi területeken látunk különösen együttműködési lehetőséget, de a jelentkezők ettől eltérő vállalásokat is tehetnek:
 • kihelyezésre kerülő virágfák öntözése, illetve a fák alatti föld tányérok beültetése, gondozása;
 • kiültetett növények öntözése, gondozása;
 • közterület zöldterületeinek gondozási feladataiban való részvétel;
 • padok, szemétgyűjtők javítása, festése;
 • játszótéri homokozók karbantartása;
 • emlékhelyek, emlékparkok gondozása
 • közterületen található illegális hulladéklerakások felszámolása, illetve ezen területek folyamatos tisztántartása.

Kik jelentkezhetnek „örökbefogadónak”?

A programra jelentkezhet cselekvőképes természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződés.

Mennyi időre szól az „örökbefogadás”?

Az „örökbe fogadás” időtartama: 2022. november 30-ig.

A „Fogadj örökbe egy közterületet” programba való jelentkezés módja

A programra jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap beküldésével lehet 2022. május 30-ig.

Az adatlap benyújtható elektronikus úton a fokertesz@miskolc.hu e-mail címen, illetve postai úton a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Főkértész részére, 3525 Miskolc, Városház tér 8. alatti címre, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Városház tér 8. alatti ügyfélszolgálatán.


Csatolmányok

Hivatkozások