Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2022. június 21.
Bokor Gyula értesítése adóhatósági döntés közléséről

HIRDETMÉNY

ADÓHATÓSÁGI DÖNTÉS KÖZLÉSÉRŐL

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.) 77/A. §-a alapján  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  Adó Osztálya

hirdetményi

úton közli a következő döntését.

 1. Hirdetményt kibocsátó szervezeti egység adatai
 • Szervezeti egység neve: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Főosztály Adó Osztály
 • Szervezeti egység címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
 • Szervezeti egység telefonszáma: (46) 512-800
 1. A hirdetménnyel érintett irat adatai
  • Ügyiratszám: 507707-7/2022./225220
  • Irat tárgya: Adózó mulasztási bírság ügye
  • Ügyintéző neve: dr. Kalocsai Anna
  • Kifüggesztés/közzététel időpontja: 2022. június 21.
  • Kifüggesztés/közzététel helye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Ügyfélszolgálatai Iroda, valamint a www.miskolc.hu honlap
 2. Ügyfél adatai
  • Ügyfél neve: Bokor Gyula
  • Ügyfél adószáma /adóazonosító jele: 8416480087

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra hívom fel a figyelmet.

Az adóhatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál, ügyfélfogadási időben (Hétfő: 8.00- 16.00 , Kedd: 8.00- 16.00, Szerda: 8.00- 17.30, Csütörtök: 8.00- 16.00, Péntek: 8.00- 12.00) átveheti.

Az Air. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

                                                                                                           Adó Osztály