A beilleszkedési, a tanulási nehézség, a magatartási rendellenesség vizsgálata, a nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás keretében kell szakvéleményt készíteni:

a) az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából abban az esetben, ha a gyermek nem járt óvodába, vagy óvodás gyermek esetén, ha a szülő vagy az óvodapedagógus bizonytalan az iskolaérettség tekintetében,

b) az óvoda vezetőjének megkeresésére az óvodai nevelésben való kötelező részvétel alóli felmentés céljából,

c) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló óvodai nevelésével, illetőleg iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok meghatározása céljából.

A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik.

A törvényi szabályozás szerint iskolaköteles az a gyerek, aki az adott év május 31-ig betölti a 6. életévét. Azok a gyermekek, akik az adott naptári év január 1-je és május 31-e között töltik be a hatodik évüket, az óvoda és a szülő közös megegyezésével még egy tanévre mentesíthetők az iskolába járás alól.

Akik szeptember 1. és december 31. között 7 évesek lesznek, csak indokolt esetben, a nevelési tanácsadó vizsgálata, valamint az óvoda befogadó nyilatkozata alapján menthetők fel.

A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a 6. életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a 8. életévre, aki augusztus 31-e utáni időpontban született.

A nevelési tanácsadó szakvéleményét a gyermek vizsgálata alapján alakítja ki. A szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálat a szülő, a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyámhivatal kérésére indulhat.

Ha a nevelési-oktatási intézmény, illetőleg a családvédelmi intézmény megítélése szerint szükség lenne, hogy a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó megvizsgálja, behívja a szülőt és az indok közlésével javasolja, hogy gyermekét vigye el vizsgálatra. Ha a javaslattal a szülő egyetért, a szülő által aláírt kérelmet a javaslattevő megküldi a nevelési tanácsadónak.

A szülő, ha gyermeke nem jár óvodába, abban az évben, amelyben gyermeke eléri a tankötelezettség kezdetéhez előírt életkort - január 15. és március 31. között - a nevelési tanácsadó által meghatározott időpontban köteles gyermekét elvinni a nevelési tanácsadóba, annak megállapítása céljából, hogy gyermeke elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.

Ha a nevelési tanácsadó megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, javasolja a szülőnek, hogy gyermekével jelenjen meg a szakértői és rehabilitációs bizottság vizsgálatán. A szakértői vizsgálatot kérheti a szülő, vagy a szülő kezdeményezésére a nevelési-oktatási intézmény, ahová a gyermek, tanuló jár. A nevelési tanácsadó javaslatával egyidejűleg köteles a szülőt tájékoztatni a vizsgálatok eredményei alapján lehetséges következményekről, a vizsgálattal és annak megállapításaival kapcsolatos jogairól.

A nevelési tanácsadó, ill. szakértői bizottság szakvéleményét a szülővel ismertetni kell. A szakvéleménynek tartalmaznia kell tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy amennyiben a szülő a szakvéleményben foglaltakat nem fogadja el, a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél eljárást kezdeményezhet a szakvélemény felülvizsgálata céljából.

A szakvéleményt a szülő részére át kell adni, illetve meg kell küldeni.

Humán Stratégiai Osztály

Telefon: 
(+36) 46/512-720
Fax: 
(+36) 46/512-825
Helyszín: 
Városház tér 8.
Miskolc 3525
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
13:00-16:00  nincs ügyfélfogadás  8:00-12:00, 13:00-17:30  nincs ügyfélfogadás  8:00-12:00 
 
Célcsoport: 
Állampolgár