Közoktatási ügyek

A beilleszkedési, a tanulási nehézség, a magatartási rendellenesség vizsgálata, a nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás keretében kell szakvéleményt készíteni: a) az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából abban az esetben, ha a gyermek nem járt óvodába, vagy...

A nevelési-oktatási intézményekben megüresedő álláshelyek

A nevelési-oktatási intézmények fenntartója elektronikus adatnyilvántartást vezet az óvodák, iskolák betöltetlen munkaköreiről, az ahhoz szükséges képesítési előírásokról és egészségügyi...

Általános tájékoztató az érettségi vizsgára történő jelentkezésről

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § 6) bekezdés b) és c) pontja alapján érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, az október-novemberi és a...

MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás - Szakképzési hozzájárulás 2011. év

MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás -  Szakképzési hozzájárulás 2011. év

Nyilatkozattétel a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

A védelembe vétel elrendeléséről, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt...

Nyugdíjas pedagógusok díszoklevél iránti kérelme

A felsőoktatási intézmény rektora - a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feltételek szerint - arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet adományozhat annak, aki ötven...

Sajátos nevelési igény vizsgálata

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól...

Törvényességi kérelem ,felülbírálati kérelem benyújtása a nevelési-oktatási intézmény döntése ellen

A tanuló, a szülő, az óvoda, az iskola, a kollégium döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a...