Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Hatósági ügyek

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésével kapcsolatos eljárás

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X.1.) sz. önkormányzati rendeletben...

Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos ügyek

Állatok védelmével kapcsolatos eljárás Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mód. 1998. évi XXVIII. törvény szabályozza többek között az állat tartásának általános szabályait (4-5...

Anyakönyvi ügyek

Születés anyakönyvezése Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 7.§ (1) bekezdése alapján a születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe,...

Behajtási engedély

Miskolc város védett övezetébe behajtási engedély Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III. 30.) sz. rendelete alapján adható. Az ügyintézés...

Birtokvédelmi ügyek

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:5-5:8.§-a szabályozza a birtokvédelem kérdését, mely szerint ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában...

Fizető parkolással kapcsolatos panaszügyek

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI. 30.) számú rendelete...

Föld adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közzététele

Elővásárlási/haszonbérleti jog gyakorlása érdekében történő hirdetményi úton történő közlésre vonatkozó eljárás Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közzététele:

Hagyatéki ügyek

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira...

Hirdetmények kifüggesztése

A bíróságok, az önálló bírósági végrehajtók, az ügyészségek, a rendőrség, a közjegyző, illetve más hatóságok (pl. okmányiroda) a különböző ágazati jogszabályok alapján hirdetményt...

Illetékfizetéssel, igazgatásszolgáltatási díjjal összefüggő rendelkezések.

Az eljárás illetékét illetékbélyegben vagy átutalással kell megfizetni. Elektronikus eljárás kezdeményezése esetén az illeték megfizetését az önkormányzat 10700086-42689106-72000003. számú...

Ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele

Az üzletszerű ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló...

Kereskedelmi ügyek

Üzletek működésével kapcsolatos egyéni és közérdekű bejelentések kivizsgálása