A közgyűlés feladatai

A Közgyűlés az Önkormányzat legfőbb szerve, szinte valamennyi önkormányzati hatáskört elsődlegesen e testület gyakorol, ez alól kivétel csak törvényben írható elő.

A közgyűlés a törvények keretei között külön rendeletben (Szervezeti és Működési Szabályzat, SZMSZ) szabályozza az önkormányzat szervezeti és működési rendjét, ebben egyes hatáskörök gyakorlását átruházhatja a polgármesterre vagy saját bizottságaira.

A közgyűlés fogadja el az önkormányzat éves költségvetését, rendeleteivel pedig széles körben szabályozza a város életének különböző kérdéseit.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

 1. időskorúak támogatása
 2. kisebbségi jogok érvényesülésének támogatása
 3. első lakáshoz jutók támogatása
 4. városi televízió működtetése
 5. önkormányzatok közötti partnerség erősítése
 6. nemzetközi kapcsolatok ápolása
 7. fiatalkorúak egészséges életmódjának támogatása
 8. helyi sportfeladatok és sportrendezvények támogatása
 9. helyi kultúra támogatása
 10. helyi közlekedés színvonalának erősítése
 11. kábítószer elleni küzdelem
 12. energiatakarékossági programok támogatása
 13. légszennyezés elleni küzdelem
 14. kultúra támogatása
 15. idegenforgalmi tevékenység
 16. gyermekek üdültetésének támogatása
 17. térségi szakképzés támogatása
 18. bűnmegelőzési feladatok
 19. helyi közbiztonság erősítése
 20. regionális fejlesztések támogatása
 21. környezettudatos szemlélet erősítése
 22. térinformatikai rendszer támogatása
 23. tájrendezési feladatok
 24. esélyegyenlőségi feladatok ellátása
 25. városi befektetések támogatása
 26. közhasznú társadalmi szervezetek támogatása
 27. oktatás színvonalának erősítése
 28. allergén növényekkel kapcsolatos feladatok
 29. vízkár-elhárítási feladatok
 30. történelmi múlt ápolása
 31. ipartörténeti értékek megóvása
 32. településkép javítása
 33. adósságkezelés