Rendelet tervezet véleményezése

2011. július 1-jei hatállyal az Önkormányzati törvény a 103/B. §-sal egészült ki, mely felhatalmazást adott a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően, az általa megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg.

Ennek eredményeképp született meg a 25/2011 (IX.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelet-tervezetei a közgyűlési tárgyalásuk előtt ismerhetők meg az önkormányzat honlapján, azokat véleményezni lehet az ott feltüntetett határidőig, ezzel biztosítva a lakosságnak a részvételi demokráciát a jogalkotásban.